Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Teraz Polska 2008

Teraz Polska 2008

2008-07-23

Teraz Polska 2008 - choroszcz.pl
Gmina Choroszcz zdobył prestiżowe i rozpoznawane w całym kraju godło promocyjne "Teraz Polska" zajmując 19 miejsce w II edycji konkursu "Teraz Polska" dla Gmin.

Konkurs dla Gmin organizowany jest od 2006 roku. Celem Konkursu jest wyłonienie oraz wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce.

Nagroda promuje gminy, podkreślając ich wszechstronną atrakcyjność oraz pełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionych gmin mieszkańców oraz inwestorów. Jest także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędów.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wykorzystując doświadczenie uzyskane przy promocji produktów i usług dotychczas nagradzanych w Konkursie "Teraz Polska", stara się, aby Godło "Teraz Polska" stało się swego rodzaju świadectwem dla gmin potwierdzającym ich nowoczesność oraz podkreślającym jej unikalne walory.

Kryteria ocen zostały dostosowane do charakteru administracyjnego oraz wielkości gminy - odmienne wymagania obowiązują gminy wiejskie, a odpowiednio wyższe - gminy o charakterze wiejsko-miejskim oraz miejskim. Gminy najwyżej ocenione przez Ekspertów zostaną nominowane do otrzymania Godła. Spośród nich Kapituła wyłoni Laureatów.

Podczas oceny konkursowej oceniane były szczególnie nastepujące zagadnienia:
- polityka inwestycyjna gminy,
- dostępność do infrastruktury technicznej,
- sposoby realizacji polityki społecznej,
- organizacja i forma zarządzania Urzędu,
- zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.

Uroczyste zakończenie II edycji Konkursu "Teraz Polska" dla Gmin odbyło się 9.czerwca 2008 roku. Podczas Koncertu Galowego, przedstawiciele nagrodzonych gmin odebrali statuetki "Teraz Polska".