Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Sukces młodych ekologów z gimnazjum w Choroszczy

2006-04-27

Koło Ekologiczne działające od 2005 r. przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy, którego opiekunem jest nauczycielka biologii - pani Bożenna Zdanowicz, ma na swoim koncie kolejny sukces!
Koło Ekologiczne działające od 2005 r. przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy, którego opiekunem jest nauczycielka biologii - pani Bożenna Zdanowicz, ma na swoim koncie kolejny sukces!
*****
W ubiegłym roku dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał "Przyszkolny ogród florystyczny". Natomiast w bieżącym roku projekt stworzony przez nieformalną grupę młodzieży skupioną wokół koła ekologicznego - jako jedyna inicjatywa z woj. podlaskiego! - uzyskał wsparcie Wspólnoty Europejskiej Programu Młodzież (Akcja 3 Inicjatywy Grupowe).

Młodzież z Choroszczy zdobyła finansowe wsparcie w wysokości 2000 Euro. Dotacja ta umożliwi realizację warsztatów "Rękodzieło ludowe - naszym dziełem". Warsztaty plecienia wikliny i sznurka - prowadzone przez lokalnych artystów ludowych, mają na celu nie tylko wzbudzenie zainteresowania rękodziełem ludowym. Młodzi ludzie nabędą umiejętności praktyczne, które być może przydadzą się w dorosłym życiu i staną się ich pasją bądź po prostu umożliwią sensowne i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego. Głównym założeniem projektu są spotkania warsztatowe prowadzone już przez samych młodych ludzi, którzy po odbyciu kursu będą uczyć swoich rówieśników, jak z wikliny i sznurka stworzyć chociażby przedmioty codziennego użytku. Twórcy projektu chcą także spotkać się z młodymi pacjentami Oddziału Psychiatrii Dziecięcej w Choroszczy i zaproponować im cykl warsztatów prowadzonych przez rówieśników. W kwietniu br. Narodowa Agencja Programu Młodzież zorganizowała w Warszawie specjalne szkolenie dla twórców zwycięskich projektów, w którym uczestniczyła opiekun projektu Bożenna Zdanowicz wraz z młodzieżowym koordynatorem Dianą Mikiewicz. Natomiast już w połowie maja rozpoczyna się realizacja projektu, który zakończy się w grudniu br.