Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wniosek w formie papierowej

2009-04-21

Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. Instrukcja wypełniania wniosku EDG

W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił, powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową, poprawną treść tego pola.

Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny. Kopię dokumentu EDGPOPR organ ewidencyjny przekazuje pozostałym urzędom wraz z kopią wniosku.

Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.