Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wniosek papierowy przesłany listem poleconym

2009-04-21

Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

Jeżeli wniosek przesłany listem zawiera błędy urząd wezwie wnioskodawcę do ich skorygowania (złożenia nowego wniosku albo złożenia części EDG-POPR) w standardowym
trybie postępowania administracyjnego.

Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.