Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Konkurs na logo M-GCK

Konkurs na logo M-GCK

2006-04-27

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza do udziału w konkursie na logo! Czekają cenne nagrody!
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zaprasza do udziału w konkursie na logo! Czekają cenne nagrody!
*****
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy. Tematem konkursu jest opracowanie logo Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.

2. Logo powinno ilustrować rodzaj i charakter działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i / lub być graficznym przedstawieniem skrótu M-GCK.

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

4. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą w nim brać udział wszystkie osoby, także spoza miasta i gminy Choroszcz, spełniające podane wyżej kryteria wiekowe.

5. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna (techniki tradycyjne oraz grafika komputerowa 2D i 3D). Zabronione jest używanie gotowych rozwiązań graficznych, tzw. cliparts.

6. Termin dostarczania prac upływa 10 lipca 2006 roku.

7. Prace wykonane technikami komputerowymi mogą być dostarczone tylko w formie elektronicznej na płytach CD (bez wydruku).

8. Prace należy składać na adres:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29, 16-070 CHOROSZCZ


9. Prace powinny być podpisane w następujący sposób:
- imię, nazwisko i wiek autora;
- adres kontaktowy, telefon;
- jeśli do konkursu przystępują uczniowie pod kierunkiem nauczyciela: imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, klasa (podobnie w przypadku instytucji kultury);
- jeśli autor przystępuje do konkursu samodzielnie, powinien załączyć oświadczenie od rodziców (opiekunów) następującej treści:

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki (imię i nazwisko) w konkursie na logo Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

.....................................................................
(czytelny podpis, adres, telefon)


10. Jury składające się z przedstawicieli sponsora konkursu - Agencji Reklamowej APOGELION w Białymstoku - oraz pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy nagrodzi jedną pracę.

11. Laureat otrzyma cenną nagrodę rzeczową oraz będzie miał możliwość wektorowego opracowania swojego projektu pod opieką zawodowego grafika w profesjonalnym studiu reklamowym APOGELION w Białymstoku, przy ul. Legionowej 28 lok. 207.

12. Nagrodzona praca stanie się oficjalnym znakiem graficznym Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i przechodzi na własność Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej nagrody i ponownego ogłoszenia konkursu oraz drobnych, organizacyjnych zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

14. Organizator nieprzewiduje przyznania drugiej i trzeciej nagrody, ani wyróżnień.

15. Nienagrodzone prace będzie można osobiście odebrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy po dniu 1 września 2006 r. Organizator nie odsyła prac!

Dodatkowe informacje:
tel. (085) 719 14 31
e-mail: kultura@choroszcz.pl


sponsor konkursu:
Agencja Reklamowa APOGELION
Białystok, ul Legionowa 28 lok. 207
www.apogelion.pl, tel. (085) 748 52 78