Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wybory uzupełniające

2012-11-19

Wybory uzupełniające - choroszcz.pl
Stosownie do art. 128 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Choroszczy stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 18 listopada 2012 r. Pan ŁADA RAFAŁ wybrany został RADNYM GMINY CHOROSZCZ Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Teresa Lenczewska