Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Biuletyn informacji publicznej Decycyjmy razem
Choroszcz.pl

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ

2016-12-30

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ - choroszcz.pl

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz tworzy i prowadzi Burmistrz. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

 

Załącznik: rejestr działalności regulowanejDokumenty do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF  
Instrukcja do deklaracji  
Wzór wypełniania deklaracji  
Ulotka o deklaracji, opłatach i stawkach