Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ

2016-08-19

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHOROSZCZ - choroszcz.pl

Firmą odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Choroszcz od 1 stycznia 2019roku do 31 grudnia 2019 roku jest KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o. o. , z siedzibą: ul. Gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok

 

Firma KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do przekazywania odbieranych odpadów komunalnych do zagospodarowania następującym regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych tj:

 

- Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku, 15-113 Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa 40F zuok.bialystok@lech.net.pl;

 

- Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny, zuok@lech.net.pl;

 

- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) w Studziankach, 16-010 Wasilków, ul. Spółdzielcza 36.

 

Gmina Choroszcz w 2018 r. osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

-    papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 51,03%

-    inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

-    ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 21,76%

Gmina Choroszcz w 2018 roku osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu.

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości

 

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz tworzy i prowadzi Burmistrz. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choroszcz obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

 

Załącznik: rejestr działalności regulowanejDokumenty do pobrania:

 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF  
Wzór wypełniania deklaracji