Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2016-12-30

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

W PSZOK-u mieszkańcy gminy Choroszcz mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, takich jak:

- odpady zielone,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe,
- opakowania szklane,
- popiół

 

oraz

 

- odpady wielkogabarytowe,
- metale,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym świetlówki i tonery,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach),
- zużyte opony,
- odpady budowlane w ilości do 50 kg w miesiącu.

 

Ważne: w PSZOK zbierane są wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej NIE SĄ PRZYJMOWANE.

 

PSZOK jest zlokalizowany w Choroszczy przy ul. A. Mickiewicza 28D. W 2018 roku punkt czynny jest w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00

 

Od 01.08.2017 roku Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę KOMA Sp. z o.o., ul.Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk.