Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Najlepsza Gmina Miejska 2006

2006-10-03

Najlepsza Gmina Miejska 2006 - choroszcz.pl
Już po raz szósty, a w obecnej formie po raz drugi „Rzeczpospolita” opublikowała Ranking Samorządów 2006. Gmina Choroszcz w bieżącej edycji zajęła 10 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Należy podkreślić, iż z terenu województwa podlaskiego w tej kategorii zostały wyróżnione tylko 4 gminy, a Choroszcz była na najwyższej pozycji!

Oceny poszczególnych gmin dokonywała niezależna Kapituła, w skład której wchodzili:
• Jerzy Buzek - Przewodniczący
oraz Członkowie:
• Piotr Kownacki – wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;
• Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
• Mirosław Czekaj – wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego;
• Krzysztof Marecki – profesor ze Szkoły Głównej Handlowej;
• Andrzej Porawski – dyrektor Związku Miast Polskich;
• Ewa Kluczkowska – zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.

W swoich pracach kapituła dokonywała oceny w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2002-2005 i jednocześnie w tym czasie najwięcej inwestowały. W tym etapie dane do oceny dostarczyło Ministerstwo Finansów, a do drugiego etapu zakwalifikowano 450 samorządów (200 gmin wiejskich, 200 miejskich i miejsko - wiejskich oraz 50 miast na prawach powiatu). Do wybranych gmin rozesłane zostały ankiety na podstawie których dokonano dalszej oceny. Pytania dotyczyły m.in. udział wydatków na realizacje kontraktów z organizacjami pozarządowymi, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, stopa bezrobocia, wyniki testu sześcioklasistów oraz gimnazjalistów, liczbę podmiotów gospodarczych, opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych itp.).

W obydwu etapach każda z gmin mogła otrzymać łącznie 100 punktów. Najlepsza gmina zdobyła 63,8 punktów, natomiast Gminie Choroszcz 54,3 punktów dało 10 miejsce. Wręczenie pamiątkowych dyplomów miało miejsce 20 lipca br., a Gminę Choroszcz reprezentowali: Burmistrz Choroszczy – Jerzy Ułanowicz i z-ca Burmistrza – Stefan Bielski.

Za „Rzeczpospolitą”:
A. Winnicki