Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Aktualności NGO

Aktualności NGO

2018-09-19

 

Or-VII.0722.4.2018

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 7 do 14 września 2018 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 7 września 2018 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektów uchwał:

 

 1. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.
 2. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 3. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
 4. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.
 5. w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

Informacja

 

***

2018-09-07

Or-VII.0722.4.2018

Konsultacje projektów uchwał:

 1. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.
 2. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 3. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.
 4. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.
 5. w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

7 – 14 września 2018 r.

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Zaproszenie do konsultacji

 

 

***

2018-06-21

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 7-15 czerwca 2018 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 7 czerwca 2018 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały:

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

 

Informacja o wynikach konsultacji

Projekt uchwały

 

 

***

2018-06-07

Or-VII.0722.3.2018

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz

 

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

7 – 15 czerwca 2018 r.

 

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

Formularz zgłoszenia opinii

***

2018-05-28

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 14 do 23 maja 2018 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 14 maja 2018 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały:

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
na 2019 rok

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                mgr inż. Mirosław Zalewski

                                                                                                           Sekretarz Gminy

 

Informacja

 

***

2018-05-14

 

Or-VII.0722.2.2018

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
na 2019 rok

 

 BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

14-23 maja 2018 r.

 

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia opinii

 

***

2018-02-12

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 1 do 9 lutego 2018 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 1 lutego 2018 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały:

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

 

Wynik konsultacji

 

***

2018-02-01

Or-VII.0722.1.2018

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

 

 BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie 01 – 09 lutego 2018 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

 

         Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

        Sekretarz Gminy

Konsultacje

Formularz zgłoszenia opinii

Projekt Uchwały

 

***

 

Informacja o wynikach konsultacji

2017-12-04

W dniach od 4 do 12 grudnia 2017 roku, na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 04.12.2017r., były przeprowadzane konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi ani opinie do konsultowanego projektu uchwały.

UM

 

***


Or-VII.0722.5.2017

Konsultacje projektu uchwały  

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną opłatę.
 

 

 BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

4-12 grudnia 2017 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

 Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

Sekretarz Gminy


Konsultacje

Projekt Uchwały


***

Informacja o wynikach konsultacji

2017-11-21

W terminie od 7 - 17 listopada 2017 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 7.11.2017 r., zostały  przeprowadzone konsultacje

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu programu.

 

 

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Informacja

 

***

Współpraca z NGO w 2018 roku – konsultacje programu

 2017-11-07

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Wszelkie dokumenty, jak również sam Program dostępne są TUTAJ.

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie 7-17 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

 

***


Informacja o wynikach konsultacji

 2017-10-23

 

 

W terminie od 11-19 października 2017 r..r do 18.02.2012  do, na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 11.10.2017 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

 

 

Burmistrz Choroszczy

 mgr inż. Robert Wardziński

 

Informacja

***

Konsultacje projektu uchwały

2017-10-11

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie 11 – 19 października 2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

Sekretarz Gminy

 

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia opinii

 

 

***

Informacja o wynikach konsultacji

2017-06-01

 

W terminie od 23 do 30 maja 2017 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 23.05.2017 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały:

 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

 

Burmistrz Choroszczy 

mgr inż. Robert Wardziński

 

 

***

Konsultacje projektu uchwały dot. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

2017-05-23

 

Burmistrz  Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, jeżeli cele statutowe tych organizacji obejmują prowadzenie działalności, o której mowa w projektach wymienionych uchwał.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 23 do 30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

 

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

 

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia opinii

 

***

Konsultacje projektu uchwały dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

 

2017-05-17

 

Burmistrz  Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz, jeżeli cele statutowe tych organizacji obejmują prowadzenie działalności, o której mowa w projektach wymienionych uchwał.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 17 do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

 

                                                                                                               

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Formularz zgłoszenia opinii