Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Aktualności NGO

Aktualności NGO

2019-10-15

Or-VII.0722.5.2019

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 03-11 października 2019 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia  03 października 2019 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020

 

W wyznaczonym terminie Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski zgłosił propozycję zmiany zapisów Rozdziału 5 „Priorytetowe zadania publiczne” pkt 10 „w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” poprzez dodanie podpunktu e) w brzmieniu:

„e) rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako terenów zielonych”.

 

Propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy.

***

2019-10-03

Or-VII.0722.5.2019

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

03 – 11 października 2019 r.

 

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

***

 

 

 

Or-VII.0722.4.2019

Informacja o wynikach konsultacji

W terminie od 12 – 19 czerwca 2019 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 12 czerwca 2019 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 

 W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

***

 

2019-06-12

Or-VII.0722.4.2019

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

12 – 19 czerwca 2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

 

***

2019-06-12

Or-VII.0722.3.2019

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 3 – 10 czerwca 2019 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 3 czerwca 2019 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

***

2019-06-12

Or-VII.0722.2.2019

Informacja o wynikach konsultacji

 

W terminie od 30 maja 2019 r. – 6 czerwca 2019 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 30 maja 2019 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Choroszcz

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanego projektu uchwały.

***

2019-06-03

 

Or-VII.0722.3.2019

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

3 – 10 czerwca 2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

***

2019-05-30

Or-VII.0722.2.2019

 

Konsultacje projektu uchwały

w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Choroszcz

 

 

BURMISTRZ  CHOROSZCZY

 

ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

30 maja 2019 r. – 6 czerwca 2019 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl