Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Węzeł drogowy w Porosłach

2018-04-30

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy Choroszcz w sprawie przebudowy węzła w Porosłach, Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż od początku aktywnie śledzi ten proces, włączając się weń także jako strona oraz monitorując całość postępowania w tej sprawie. W związku z licznymi pytaniami, poniżej przedstawiamy najważniejsze etapy tego ważnego dla nas wszystkich postępowania.

***

Budowa węzła Porosły – czasowa zmiana organizacji ruchu

2019-04-17

W związku z przebudową węzła Porosły informujemy, że czekają nas poważne zmiany w organizacji ruchu. Nowe zasady obowiązują od 23 kwietnia. Czytaj więcej TUTAJ.

***

Zmiana trasy linii 103

2019-04-17

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej informuje, iż – w związku z budową węzła Porosły, a także budową skrzyżowania Al. Niepodległości-Al. Jana Pawła II-Narodowych Sił Zbrojnych, od dnia 23 kwietnia br. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Czytaj więcej TUTAJ.

 

***

Informujemy, iż działania Gminy Choroszcz w zakresie przebudowy Węzła w Porosłach toczą się na dwóch płaszczyznach – w zakresie ochrony środowiska (z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska), jak również na szczeblu ministerialnym (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju):

 

W aspekcie „środowiskowym”, sprawa przestawia się w następujący sposób:

I. W pierwszym etapie procesu, w wyniku konsultacji podjętych pomiędzy Miastem Białystok – inwestorem przedsięwzięcia, Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich – wykonawcą dokumentacji inwestycji, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku – zarządzającą odcinkiem Drogi Krajowej nr 8, wypracowano I wariant przedsięwzięcia. Dokument obrazujący pierwotny plan przedstawiamy TUTAJ.

 

Wariant I przebudowy Węzła w Porosłach, jako plan preferowany przez wnioskodawcę (PZDW), został następnie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w celu poddania go pod ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

II. RDOŚ zwrócił się jednak do wnioskodawcy (PZDW) z prośbą o sporządzenie wariantu alternatywnego przebudowy Węzła w Porosłach – plan ten przedstawiamy na planszy TUTAJ.

 

III. Gmina Choroszcz kwestionując jednak pierwotne, preferowane przez PZDW rozwiązanie, przystąpiła do postępowania w sprawie środowiskowej oceny realizacji inwestycji, uzyskując status strony w tym procesie. Decyzje potwierdzające ów fakt, przedstawiamy w postaci Wniosku do RDOŚ o dopuszczenie w postępowaniu administracyjnym oraz Postanowienie RDOŚ w tej sprawie.

 

IV. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, wstrzymał bieg terminów, zarządzając przedłożenie przez wnioskodawcę (PZDW) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – decyzję tę przedstawiamy TUTAJ.

 

V. W dn. 30.10.2015 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zwrócił się z prośbą do wnioskodawcy o rozważenie przyjęcia „wariantu alternatywnego” budowy węzła w Porosłach jako wariantu inwestycyjnego. Ze względu na toczące się postępowanie administracyjne, określił datę podjęcia tej decyzji do 13.11.2015 r. Z treścią pisma można zapoznać się TUTAJ.

 

VI. W dn. 12.11.2015, kierując się licznymi interwencjami, w tym aktywnością Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Dyrektor RDOŚ postanowił zmienić decyzję, i przy inwestycji przebudowy węzła w Porosłach, za wariant preferowany uznać ten, który (dotąd występujący jako alternatywny) obejmuje wyburzenie kładki oraz budowę długiego wiaduktu. Treść pisma można zapoznać się TUTAJ.

 

VI. W związku z decyzją Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, dotyczącą zmiany wariantu realizacji przebudowy węzła w Porosłach i przyjęciu wskazanego w raporcie ,,wariantu alternatywnego” (polegającego na wyburzeniu istniejącej kładki oraz budowie długiego wiaduktu) jako ,,wariantu preferowanego”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 23 listopada 2015 r. wezwał Inwestora do przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko wraz z ustawowo wymaganymi załącznikami dla wybranego wariantu. Ze szczegółami decyzji można zapoznać się TUTAJ.

 

VII. Pisemem z dn. 29.12.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku przedłużył termin postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowy węzła drogowego w Porosłach" do dn. 29.02.2016 r. Z dokumentami na ten temat można zapoznać się TUTAJ.

 

Niezależnie od tego, Gmina Choroszcz, podjęła własne działania w zakresie planowanej inwestycji przebudowy Węzła w Porosłach, zwracając się bezpośrednio do Minister Infrastruktury i Rozwoju, p. Marii Wasiak:

 

I. W piśmie z dn. 10.08.2015, tuż po przeprowadzonym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spotkaniu przedstawicieli i stron planowanej inwestycji w Porosłach (informowaliśmy o tym w artykule pt. O węźle w Porosłach rozmawiano w Choroszczy - ), przedstawiamy nasze stanowisko, opowiadając się za korzystniejszym rozwiązaniem planowanej inwestycji, jak również apelując o uporządkowanie innych nietrafionych inwestycji lokalizowanych wokół skrzyżowania w Porosłach.

 

II. Z odpowiedzią Pani Minister z dn. 02.09.2015 można zapoznać się TUTAJ.

 

III. Stanowisko Gminy Choroszcz, będące odpowiedzią na pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – jest niezmienne: przedstawiamy je w piśmie z dn. 23.09.2015: nadal nalegamy o realizację inwestycji węzła w Porosach w wariancie dla Gminy Choroszcz korzystniejszym.

 

29.10.2015 r., podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego, przedstawiono stanowisko dotyczące przebudowy węzła w Porosłach. Radni Powiatu, uznają przebudowę węzła za ze wszech miar pożądaną i niezbędną, zarówno dla ruchu osobowego, jak i towarowego. Z treścią Uchwały nr XV/96/2015, dotyczącą przedmiotu sprawy, można zapoznać się TUTAJ.

 

Poniżej przedstawiamy korespondencję Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Inwestorem oraz innymi stronami postępowania z lat 2016-2018:

 

Korespondencja z roku 2016

Korespondencja z roku 2017

Korespondencja z roku 2018