Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

2017-11-17

Strona zawiera informacje o inwestycjach i programach realizowanych na terenie Gminy Choroszcz z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.

 

 

Zadanie: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr geod.  97/11 w Zaczerlanach,
Gmina Choroszcz”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 993 324,14 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 286 032,00 zł.

Świetlica wiejska w Zaczerlanach będzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.
Obiekt będzie posiadał: wiatrołap, salę świetlicy, wc damski, wc męski, hol, korytarz, magazyn, szatnię obsługi z wc, umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, pomieszczenie dostaw oraz magazyn brudnych pojemników.


 

Zadanie: „Budowa placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na części dz. ewid. nr 656/41
ul. J. Słowackiego, dz. ewid. nr 656/33 ul. Powstania Styczniowego, dz. ewid. nr 100/21, 1629 Al. Niepodległości”

realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita zadania: 99 200,00 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 63 120,00 zł.

 

 Czytaj dalej…


 

UMWP

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Choroszcz 4 lipca 2018 r. podpisała z Województwem Podlaskim umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo”  w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”.

Przy współfinansowaniu Województwa Podlaskiego wykonano 170 m2 chodnika .

 
Koszt całkowity - 18 000,00 zł.

Dofinansowanie Województwa – 8 525,00 zł.

 

 


 

MSIT LOGO                                       Choroszcz                                                     

                                                                                                                        Gmina Choroszcz

 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Choroszczy”

realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 521 181,00 zł.

Dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki : 171 900,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w dyscypliny sportowe: piłka ręczna (1 boisko), koszykówka (2 boiska). Nawierzchnię stanowi powierzchnia poliuretanowa na podbudowie przepuszczalnej. Teren boiska został ogrodzony.

 

Boisko

 


 


 

 

EFRR

 

Projekt: „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-go Listopada w Choroszczy”

realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Nr projektu : WND-RPPD.08.06.00-20-0033/17

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 4 954 314,77 zł.

Współfinansowanie UE: 1 357 710,57 zł.

 

 

***

Gmina Choroszcz informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Choroszcz” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 206/18/B-OZ/AZ-012/DA z dnia 16.10.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2018/2019 roku

 

WFOS LOGONFOS LOGO


***

MKIDN

Projekt(zadanie): „Kwatera żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego na cmentarzu w Izbiszczach”

realizowany jest w ramach
Dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Umowy Nr: 09960/17/FPK/DDK z dnia 20.09.2017 r.

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość projektu: 21 182,00 zł.

Współfinansowanie MKiDN: 11 184,00 zł.

 


***

EFRR


„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego i rowerowego na terenie BOF

Beneficjent; Miasto Białystok

Partner Projektu: Gmina Choroszcz


Miliony na drogi w gminie Choroszcz w ramach BOF

2017-11-24

Gmina Choroszcz, na mocy podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, otrzymała pokaźne wsparcie na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego na swoim terenie. Wśród wnioskujących gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, Choroszcz otrzymała jedną z największych kwot pomocy w postaci środków zewnętrznych o wartości – bagatela ponad 14 mln zł. Wartość całkowita wnioskowanych przez Choroszcz projektów to koszt ok. 28 mln zł. czytaj więcej >>

***

Ulice A. Mickiewicza i Dominikańska w Choroszczy będą remontowane

2017-12-10

Gmina Choroszcz od 2015 roku sukcesywnie zmienia swoje oblicze, a w ostatnim czasie poważne przeobrażenia przechodzi też miasto Choroszcz. W ciągu kilku najbliższych miesięcy kolejne dwie ulice: Adama Mickiewicza oraz Dominikańska zostaną poddane modernizacji. Jest to możliwe za sprawą projektu pn. Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF, w którym gmina Choroszcz uczestniczy oraz umowy podpisanej w ostatnich dniach przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. czytaj więcej >>

 

***

Ulica Szmaragdowa przejdzie remont

2017-12-21

Inwestycje w gminie Choroszcz nabierają tempa. Remontowane są nie tylko ulice w mieście Choroszcz, ale sukcesywnie także w całej gminie. Już za rok zostanie wyremontowana ulica Szmaragdowa w Krupnikach, łącząca trasę Kruszewską z ulicą Wodociągową w miejscowości Klepacze. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński podpisał właśnie umowę w tej sprawie – kolejny dokument pozwalający na realizację inwestycji usprawniającej transport w aglomeracji białostockiej, w tym także w gminie Choroszcz. Umowa realizowana jest w ramach Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF. czytaj więcej >>