Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogólnopolski projekt "Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

2017-11-15

Gazeta w Choroszczy

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ,,Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Jest on adresowany do tych szkół i zespołów nauczycieli, które w latach 2012/2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały zagadnienia edukacji globalnej wpisane do podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W szkole w Choroszczy tematyka edukacji globalnej realizowana jest nie tylko w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, który corocznie odbywa się w listopadzie, ale też w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciele  uczestniczą w szkoleniach, uczniowie w warsztatach z wolontariuszami, projektach edukacyjnych, apelach, konkursach i różnorodnych akcjach promujących edukację globalną.

 

Społeczność szkolna aktywnie włącza się w działania charytatywne na rzecz pokoju i likwidacji głodu na świecie. W ciągu trzech lat w kiermaszach zebrano kwotę ok. 1500 zł, która została przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Uczniowie mają okazję spotkać się z wolontariuszami, którzy przebywali w krajach Południa i pracowali na rzecz poprawy warunków bytowych dzieci w dalekiej Brazylii, Zambii oraz Boliwii. Uczestniczą w warsztatach "Tolerancja jest OK” organizowanych przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku; celem zajęć było promowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec odmienności: narodowych, kulturowych, a także światopoglądowych. Nauczyciele, na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy, prowadzą lekcje dotyczące pomocy humanitarnej i tolerancji. Młodzież uczestniczy też w konkursach plastycznych oraz w szkolnych konkursach wiedzy, bierze udział w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych, m.in. "Prawa człowieka – godność, równość i sprawiedliwość”, "Razem dla pokoju”. Nabywa nowych umiejętności oraz aktywnie promuje szkołę, nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w ogólnopolskim. Wszystkie te działania odbywają się pod opieką nauczycieli: p. Ewy Zalewskiej, p. Anny Kozłowskiej, p. Barbary Raczkowskiej-Bobek, p. Beaty Cwalin, p. Beaty Jabłońskiej i p. Ewy Bancerek.

 

Projekt "Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” ma szczególnie cenne wartości edukacyjne, ponieważ pomaga w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości – stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

 

Miło mi poinformować, że Szkoła Podstawowa w Choroszczy otrzymała certyfikat Szkoła Liderów, który potwierdza realizację zadań szkoły w zakresie edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

 

Barbara Joka – szkolny koordynator projektu
"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”