Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Szkolny konkurs poezji śpiewanej i piosenki patriotycznej

2018-05-22

Gazeta w Choroszczy

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dlatego w bieżącym roku szkolnym szczególnie staramy się systematycznie i uroczyście upamiętniać oraz przybliżać uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy najważniejsze wydarzenia z historii narodu polskiego oraz najwybitniejsze postaci, które przyczyniły się do odzyskania 11 listopada 1918 roku niepodległości.

Uczyć historii oraz kształcić postawy obywatelskie i rozwijać patriotyzm można na wiele sposobów. Jednym z nich niewątpliwie jest poznawanie wydarzeń z przeszłości, upamiętnionych w utworach muzycznych o tematyce patriotycznej oraz oddawanie śpiewem czci bohaterom, którzy z poświęceniem i narażeniem życia walczyli o naszą wolność.

 

W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów”, w którym SP w Choroszczy bierze udział, 16 maja na auli szkolnej został przeprowadzony Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Polska – to my”. Organizacją tego przedsięwzięcia zajął się Samorząd Uczniowski, pod opieką pani Joanny Gaweł i pani Grażyny Kopaczewskiej we współpracy z księdzem Sebastianem Sumem oraz panią Ewą Zalewską – nauczycielem historii. Konkurs miał na celu popularyzowanie znajomości poezji śpiewanej i pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, oraz rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej. Ideą przedsięwzięcia było również uświadomienie uczniom znaczenia pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej oraz kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty. Ważnym aspektem konkursu było także odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu solistów, zwłaszcza z klas najmłodszych. Zostali oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 0–III, klasy IV–VI szkoły podstawowej oraz klasy VII szkoły podstawowej i klasy II–III oddziałów gimnazjalnych.

 

Uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali się do konkursowego występu. Przy wsparciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego i historii dobierali repertuar, przygotowywali podkład muzyczny, dopracowywali występ pod względem muzycznym i intonacyjnym. Dodatkowo wyszukiwali informacje na temat autorów i okoliczności powstania utworu oraz wydarzeń historycznych w nim upamiętnionych, aby lepiej zrozumieć treść pieśni i właściwie oddać jej przesłanie. Przy okazji młodzi artyści kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, rozwijali znajomość historii oraz uczyli się szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków.

 

Gala finałowa Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej ph. „Polska – to my” dostarczyła widzom zebranym na auli szkolnej wielu wrażeń i emocji. Podczas konkursowych występów można było wysłuchać m.in.: „Rotę”, „Dziś idę walczyć mamo”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Dumkę  wygnańca”, „Tak jak ptaki”, „O mój rozmarynie”, „Płynie Wisła płynie”. Okazało się, że piosenka patriotyczna nie tylko wzrusza i skłania do zadumy, ale może też wywołać uśmiech na twarzy odbiorców. Każdy uczestnik konkursu stanął na wysokości zadania, wspaniale przygotował i zaprezentował swój utwór. Wszystkie występy publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

 

Prezentacjom konkursowym z uwagą przysłuchiwało się jury, w którym zasiedli: ks. Sebastian Sum, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz – pani Celina Zubrycka, pani Dorota Muczyńska  reprezentująca Radę Rodziców oraz Elżbieta Krysiewicz uczennica klasy III oddziału gimnazjalnego. Komisja konkursowa, przy ocenie występujących, kierowała się następującymi kryteriami: interpretacja utworu, muzykalność i warunki głosowe, ekspresja, wrażenie artystyczne, oryginalność występu.

 

Po wysłuchaniu wszystkich pieśni, jurorzy ocenili i wyłonili zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, ponieważ występy były świetnie przygotowane. Młodzi artyści wykazali się muzykalnością i znakomitą umiejętnością interpretacji tekstów.

 

Szkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej udowodnił, że takie pojęcia jak: TRADYCJA, HISTORIA, PATRIOTYZM, NARÓD czy OJCZYZNA, są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom uczniów naszej szkoły. Młodzi artyści swoimi brawurowymi, pełnymi emocji występami pokazali, że ich udział w konkursie był nie tyle rywalizacją o zwycięstwo, ale przede wszystkim chęcią i potrzebą oddania czci wielu pokoleniom Polaków, którzy swoim bohaterstwem i zaangażowaniem w walkę o niepodległość ojczyzny przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w suwerennym, swobodnie rozwijającym się państwie.

 

[See image gallery at gazeta.choroszcz.pl]

 

A oto wyniki Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej „Polska – to my”:

 

W kategorii klas 0–III:


I miejsce – Rozalia Gaweł z klasy 3f, która zaśpiewała „Blues bujany”;
II miejsce – Franciszek Krysiewicz reprezentant klasy Oa za utwór pt.: „Dziś idę walczyć, mamo”;
III miejsce – Marlena Łuka z klasy 1d za wykonanie piosenki pt. „Płynie Wisła, płynie”. 

 

W kategorii klas IVVI:


I miejsce – Marta Olik reprezentująca klasę 6b, która zaśpiewała pieśń pt.: „Tak jak ptaki”;
II miejsce – Aleksandra Dobrogowska z klasy 4a za interpretację utworu pt.: „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”;
III miejsce – Zuzanna Puciłowska przedstawicielka klasy  4e za wykonanie pieśni pt.: „O mój rozmarynie” oraz Piotr Wrona z klasy 5a, który zaśpiewał utwór pt.: „Rota”. 


W kategorii klas VII szkoły podstawowej oraz klas II–III oddziałów gimnazjalnych:


I miejsce – Karolina Januszewska klasa 3c, która zaśpiewała „Dumkę wygnańca”;
II miejsce – Amelia Ramotowska klasa 7c za interpretację utworu pt.: „Tak jak ptaki”.

 

Laureaci Szkolnego Konkursu Poezji Śpiewanej i Piosenki Patriotycznej zostali uhonorowani i nagrodzeni przez panią dyrektor Ewę Zawistowską dyplomami oraz upominkami. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Joanna Gaweł i Ewa Zalewska