Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

2017-03-31

Radni Rady Miejskiej w Choroszczy - choroszcz.pl

W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Piotr Paweł Dojlida, Wioletta Kowieska, Barbara Walesiuk, BURMISTRZ CHOROSZCZY – Robert Wardziński, PRZEWODNICZĄCA RADY – Beata Marlena Jeżerys, Grzegorz Wacław Gereluk, Marian Kosakowski.


W drugim rzędzie stoją od lewej: Ireneusz Jabłoński, Jacek Jasińki, Andrzej Kościuczyk, Jacek Karol Jaroszewicz, Piotr Siemieniuk, Jacek Dąbrowski, Jan Czarniecki, Piotr Waczyński, Tomasz Kraśnicki.


WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VII KADENCJI

 

(wg okręgów wyborczych)

 

1. Jacek Dąbrowski

2. Piotr Waczyński (od 12.05.2015 r.)

3. Tomasz Kraśnicki

4. Grzegorz Wacław Gereluk

5. Jan Czarniecki (od 31.03.2017 r.)

6. Jacek Jasiński

7. Ireneusz Jabłoński

8. Jacek Karol Jaroszewicz

9. Barbara Walesiuk

10. Beata Marlena Jeżerys

11. Wioletta Kowieska

12. Piotr Paweł Dojlida

13. Piotr Siemieniuk

14. Andrzej Kościuczyk

15. Marian Kosakowski

 

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VII KADENCJI – pełnione funkcje:

 

Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy


Andrzej Kościuczyk, Piotr Siemieniuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

 

INFORMUJEMY: Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy lub Pan Andrzej Kościuczyk albo Pan Piotr Siemieniuk – Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 15 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, sala konferencyjna na I piętrze).

 

Grzegorz Wacław Gereluk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Jabłoński – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Jacek Jasiński – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

Piotr Waczyński – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa

 

Jacek Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Jacek Karol Jaroszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Choroszczy – zakres działania i składy osobowe:

 

1) Komisja Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa, działająca w zakresie spraw gospodarki finansowej gminy, budownictwa, gospodarki mieniem komunalnym, planowania przestrzennego, handlu i usług, przemysłu i rzemiosła, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, w składzie:

 

Jacek Jasiński – Przewodniczący

Piotr Waczyński – Wiceprzewodnicząca

Barbara Walesiuk

Andrzej Kościuczyk

Jan Czarniecki

Marian Kosakowski

Ireneusz Jabłoński

 

2) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, działająca w zakresie spraw: kultury, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportu, turystyki, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w składzie:

 

Jacek Dąbrowski – Przewodniczący

Jacek Karol Jaroszewicz – Wiceprzewodniczący

Grzegorz Wacław Gereluk

Piotr Siemieniuk

Wioletta Kowieska

Piotr Paweł Dojlida

Tomasz Kraśnicki

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Grzegorz Wacław Gereluk – Przewodniczący

Ireneusz Jabłoński – Wiceprzewodniczący

Tomasz Kraśnicki

Barbara Walesiuk

Marian Kosakowski