Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2018-09-13

Gazeta w Choroszczy

W poniedziałek 17 września 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Porządek obrad sesji jest następujący: 

 

1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.


4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania kategorii drodze gminnej.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.

7.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Choroszcz.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również tryb ich pobierania.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choroszcz.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Choroska Karta Seniora”.


13. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.


14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.


15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.


16. Interpelacje i wnioski radnych.


17. Zapytania i wolne wnioski.


18. Zakończenie obrad Sesji.