Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogólnopolski Festiwal „Jesteśmy Wolni”

2018-09-13

Gazeta w Choroszczy

Miło jest nam poinformowac, że Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jest partnerem przedglądu festiwalowego pt.: „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, który odbedzie się w dniach 8-28 października 2018 r. w ramach projektu pn.; „Jesteśmy wolni”, którego liderem jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Przegląd organizowany jest na terenie czterech województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego.


Celem Przeglądu jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości poprzez:


a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn,

b) poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich, historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny,

c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej,

d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

e) budowanie podstaw patriotyzmu,

f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych,

g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych.

 

W ramach Przeglądu Festiwalowego zostaną zorganizowane prezentacje festiwalowe i wydarzenia towarzyszące: koncerty, wykłady historyczne, warsztaty wokalne, wystawy fotograficzne i malarstwa, prezentacje literackiej twórczości patriotycznej lokalnych twórców.

 

W Przeglądzie Festiwalowym mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne (do 25 osób).

 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 7 września do 5 października 2018 rokui.

 

Eliminacje w Choroszczy odbędą się 11 października!

 

Koncert galowy zaplanowany jest na 28 października o godz. 19.00 w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

 

Ważne dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Przeglądu Festiwalowego

Karta zgłoszeniowa

Utwory Obowiązkowe Przeglądu Festiwalowego

Załącznik 1a

Załącznik 1b

plakat - Przegląd Festiwalowy

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jest oficjalnym partnerem Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy Wolni”.