Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Choroszczy ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu

2018-11-07

Gazeta w Choroszczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 14 m. 28 o pow. użyt. 37,90m2, III piętro, wraz z piwnicą. Cena wywoławcza: 114.160,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2018 o godz. 14.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstania Styczniowego 6D w Choroszczy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w PKO BP nr konta: 62 1020 1332 0000 1502 0327 2002 w terminie do dnia 15.11.2018r. Wylicytowaną kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia przetargu.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nieuregulowania formalności w terminie 14 dni od daty przetargu. Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z Regulaminem przetargu na zbycie lokalu można zapoznać się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 6D, tel. 85 719 11 09.

 

Termin oględzin lokalu ustala się na dzień 13.11.2018r. od godz. 8.00 do godz. 14.00.