Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Czym jest odpowiedzialny biznes, czyli mini-kompendium CSR

2019-02-19

Gazeta w Choroszczy

Społeczna odpowiedzialność jest pojęciem szeroko rozumianym, opierającym się na pięciu podstawowych filarach: bezpieczeństwo, otoczenie, klient, pracownicy oraz innowacje. Są to solidne fundamenty do stworzenia przedsiębiorstwa realizującego Cele Zrównoważonego Rozwoju, które zostały sformułowane w oparciu o pracę ponad 190 państw członkowskich ONZ. Prowadzą one do osiągnięcia zysku na skalę ogólnoświatową, jednak z jednoczesnym położeniem akcentu na kwestie środowiskowe, które są bardzo często pomijane przez wielu przedsiębiorców.

Jakie działania należy podejmować, aby nasza firma funkcjonowała zgodnie z zasadami CSR (Corporate Social Responsibility)? Po pierwsze musimy poznać i zrozumieć cele, do których dążymy. Inwestując w jakość naszych usług (a nie w ilość!), możemy pozyskać większą liczbę rzetelnych klientów, zbudować renomę, która po pewnym czasie przyniesie nam pewny zysk. Jednak należy pamiętać, że do wszystkiego potrzeba czasu.

 

Drugą ważną rzeczą jest określenie priorytetów firmy w oparciu o ryzyka i możliwości biznesowe – warto więc zastanowić się, czy wolimy tkwić w miejscu, dostarczać usługi na niewielką skalę, czy raczej rozwinąć skrzydła, nawiązać nowe ciekawe kontakty, które pomogą poszerzyć działalność?

 

Trzecim krokiem musi być uwzględnienie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności firmy. Mowa tu o etycznych relacjach pracownik-firma-pracodawca, o uczciwej konkurencji, reklamie oraz promocji oraz o tym, co określa człowieka jako przedsiębiorcę, czyli o terminowym dotrzymywaniu zobowiązań. Zwiększa to autentyczność na rynku pracy, uwiarygodni oraz spowoduje, że inni pracodawcy będą chcieli chętniej nawiązać znajomości, a to zaś może skutkować nowymi kontraktami oraz zwiększeniem obrotów firmy.

 

Czwartym krokiem – chyba najważniejszym – jest komunikacja. Jej odpowiednia forma zapobiega poważnym konfliktom interesów oraz w oparciu o opinie innych pozwoli na opracowanie Etycznego Kodeksu postępowania w miejscu pracy. Wydaje się być banalne? Owszem! Jednak taki kodeks niesie za sobą wiele korzyści, których na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy: pozwala m.in. ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować nieetyczne zachowania. Dzięki jasnym, obowiązującym zasadom poprawi się atmosfera wśród pracowników, jakość współpracy z klientami, a to może mieć wpływ na wzrost zysków przedsiębiorstwa oraz pozwoli ocieplić jego wizerunek.

 

Często słyszy się, że organizacje przyszłości będą zdominowane przez tzw. umiejętności miękkie, tj. logiczne myślenie, asertywność oraz kreatywność. Nie bez powodu dewiza Uniwersytetu Harvard, jednego z najbardziej szanowanych uczelni świata brzmi: „Think outside the box” (a więc myśl poza schematami, twórz, spróbuj czegoś nowego!). Jednak, aby zbudować coś, co będzie nie do zniszczenia przez długie lata, należytą to osadzić na podstawach etyki i odpowiedzialności!

 

Po więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenie strony: www.odpowiedzialnybiznes.pl pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Izabela Zajkowska