Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Przeżyjmy to jeszcze raz! 40 lat minęło…

2019-05-08

Gazeta w Choroszczy

Jubileuszowe obchody 40. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy były wielkim świętem dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Dzięki pomocy władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu, mieliśmy możliwość zaprezentowania dorobku naszego Stowarzyszenia.

Cieszymy się, że na nasze Spotkanie Jubileuszowe, które odbyło się 27 kwietnia w auli M-GCKiS przybyło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innym: prof. Adam Czesław Dobroński, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, prezes zarządu Collegium Suprasliense prof. Mariusz Zemło, Krzysztof Łaziuk z Nadleśnictwa Supraśl, prezes zarządu Pro Patria Łukawica Adam Raciborski, prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Sztuki, Kresów i Dziejów Ojczystych Tadeusz Sidorowicz i Edward Ciesnowski, wiceprezes tego stowarzyszenia, harcmistrz Andrzej Bajkowski, dyrektor białostockiego Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” –  dr Tadeusz Beszta-Borowski. Miejscowe władze samorządowe reprezentował Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. Na spotkaniu obecni byli też przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych: dh Krzysztof Kraśnicki, prezes zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP i dh Tadeusz Lewkowicz, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Choroszczy. Przybyli też przedstawiciele miejscowych instytucji i stowarzyszeń: dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II Bożena Lenczewska, prezes zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Eugenia Popko, dyrektor Banku Spółdzielczego w Białymstoku Oddział w Choroszczy Andrzej Budnik, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu Przemysław Waczyński, prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” Grzegorz Krysiewicz, przewodniczący Rady Seniorów Gminy Choroszcz Jan Romańczuk, prezes Koła nr 15 Związku Emerytów i Rencistów Irena Sakowicz.

 

Wszystkich uczestników uroczystości powitał Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Następnie w swoim wystąpieniu omówił działalność Towarzystwa, z prezentacją kilkudziesięciu zdjęć. Zgodnie ze statutem, „Celem działalności Towarzystwa jest kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnianie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju”. Członkowie Towarzystwa dbają, aby pamięć o historii „Małej Ojczyzny” była wciąż żywa. Z inicjatywy Towarzystwa upamiętniono rodzimych uczestników powstania styczniowego oraz członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Ale społeczna działalność członków Towarzystwa to nie tylko konferencje i sympozja naukowe, wystawy, wyjazdy szkoleniowe i turystyczne, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, comiesięczne spotkania. To również zrealizowane przez samorząd inicjatywy dotyczące nazewnictwa ulic, ustalenia herbu, flagi i hejnału Choroszczy, pieczęci Rady Miejskiej oraz promocja miasta i gminy w środkach masowego przekazu.

 

Jubileuszowe spotkanie było również okazją do podziękowania najbardziej zasłużonym członkom i sympatykom Towarzystwa: Joannie Kunikowskiej, Janowi Adamskiemu i Szymonowi Paczyńskiemu. Wiązanki kwiatowe otrzymały: Halina Waczyńska, żona Albina Waczyńskiego, inicjatora Towarzystwa w 1976 roku, oraz Gabriela Horba, córka dra Tomasza Tołwińskiego, organizatora Towarzystwa w 1979 roku.

 

Działalność Towarzystwa została zauważona i doceniona przez władze samorządowe. Dumny z pracy, jaką wykonują członkowie stowarzyszenia, był Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Stwierdził on, że od 40 lat mamy przyjaciół, z samej nazwy – którzy angażują się w promocję historii regionu, biorą udział w różnych uroczystościach patriotycznych, ale nie tylko. Z tej okazji Burmistrz Choroszczy wręczył zasłużonym działaczom Towarzystwa piękne grawertony. Otrzymali je: Jan Adamski, prezes TPCh w 1992 roku (aktualnie wiceprezes), Wanda Jankowska (prezes TPCh w latach 1996-1999), Józef Waczyński (aktualny prezes TPCh) oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Towarzystwo otrzymało list gratulacyjny od Starosty Białostockiego, dokument odczytał Wojciech Jan Cymbalisty. Działalność Towarzystwa docenili też przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Pro Patria Łukawica (Adam Raciborski), Collegium Suprasliense (prof. Mariusz Zemło), Towarzystwo Miłośników Sztuki, Kresów i Dziejów Ojczystych (Edward Ciesnowski), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (Eugenia Popko) oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała (Grzegorz Krysiewicz). Miłe słowa skierował też do członków Towarzystwa historyk prof. Adam Dobroński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest pełen podziwu, bo w latach siedemdziesiątych zanosiło się na to, że Choroszcz stanie się „sypialnią” Białegostoku, tymczasem, dzięki działaniom, m.in. naszego stowarzyszenia, tak się – na szczęście – nie stało. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło zwiedzanie okolicznościowej wystawy „40 lat minęło… Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 1979-2019”. Na trzynastu planszach można było zobaczyć czarno-białe i barwne zdjęcia obrazujące różnorodną działalność Towarzystwa. W sześciu gablotach znalazły swoje miejsce wybrane eksponaty z kolekcji Jana Adamskiego, Zbigniewa Andruszkiewicza oraz książki, foldery i dokumenty ze zbiorów Józefa Waczyńskiego. Z kolei Jarosław Sobolewski prezentował najciekawsze rzeźby ze swojej bogatej kolekcji. Była też okazja na wymianę doświadczeń i snucia zamierzeń Towarzystwa na najbliższe lata.

 

Jubileuszowe obchody Towarzystwa mogły odbyć się dzięki wszechstronnej pomocy, okazanej nam przez naszych Przyjaciół:

 

Dziękujemy:

–  Panu Robertowi Wardzińskiemu, Burmistrzowi Choroszczy oraz Paniom z Urzędu Miejskiego – Urszuli Glińskiej i Izabeli Oniszczuk za udzielone wsparcie, zarówno organizacyjne jak i materialne;

 

–  Przemysławowi Waczyńskiemu, Dyrektorowi M-GCKiS w Choroszczy i całej ekipie Centrum Kultury i Sportu za wszechstronną pomoc w organizację naszego Jubileuszu. Szczególne słowa podziękowania należne są Monice Tekielskiej-Chmielewskiej za graficzne przygotowanie do druku afiszy i folderu-składanki oraz Mieczysławowi Ciołko za przygotowanie okolicznościowych zaproszeń;

 

–  Panu Andrzejowi Budnikowi, dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Choroszczy, za wsparcie finansowe druku okolicznościowych afiszy i folderów;

 

–  Panu Robertowi Sadowskiemu, dyrektorowi Muzeum Wojska w Białymstoku za wypożyczenie gablot na okolicznościową wystawę;

 

–  Dyrekcji Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, a zwłaszcza Paniom: Eugenii Antonowicz, Annie Jarockiej, Krystynie Wysokińskiej i Beacie Sokół za włożony trud przy przygotowaniu przepysznego poczęstunku;

 

–  Panu Kazimierzowi Waczyńskiemu za okazały jubileuszowy tort.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy pragnie, raz jeszcze, serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom i sponsorom, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji naszego Jubileuszu.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy

[See image gallery at gazeta.choroszcz.pl]

fot. Szymon Paczyński