Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Krajowa „ósemka” będzie rozbudowana

2010-10-12

Gazeta w Choroszczy

Jest pozwolenie na budowę drogi krajowej nr 8. Inwestycja obejmuje m.in. budowę drogi autobusowej na odcinku od Jeżewa do Porosłów z zatokami autobusowym, budowę węzłów bezkolizyjnych w Złotorii i Dzikich oraz rozbudowę...

Jest pozwolenie na budowę drogi krajowej nr 8. Inwestycja obejmuje m.in. budowę drogi autobusowej na odcinku od Jeżewa do Porosłów z zatokami autobusowym, budowę węzłów bezkolizyjnych w Złotorii i Dzikich oraz rozbudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową w Porosłach.

7 października Wojewoda Podlaski Maciej Żywno udzielił pozwolenia na budowę i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku Jeżewo-Białystok realizowanego w ramach inwestycji drogowej pt. “Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo- Białystok km 614+850 - 639+365″.

Inwestycja obejmuje m.in. : budowę dwóch jezdni drogi krajowej, każda po dwa pasy ruchu wraz z pasami włączenia i wyłączenia w rejonie projektowanych węzłów, budowę układu równoległych dróg lokalnych na odcinku całej inwestycji, w tym budowę tzw. drogi autobusowej na odcinku od węzła Jeżewo do miejscowości Porosły z zatokami autobusowymi wyposażonymi w wiaty przystankowe, budowę węzłów bezkolizyjnych “Jeżewo” i “Rzędziany”, “Złotoria”, “Dzikie”, rozbudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową w Porosłach, budowę 6 przejazdów gospodarczych dla zapewnienia komunikacji lokalnej pomiędzy obiema stronami drogi ekspresowej, budowę dwóch miejsc do ważenia i kontroli pojazdów dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Inwestycja obejmuje też wykonanie ogrodzenia drogi na odcinku występowania dzikich zwierząt wraz z ekranami akustycznymi pełniącymi funkcję ogrodzenia, budowę wiaduktów w węzłach drogowych i w ciągu dróg lokalnych w miejscu likwidowanych skrzyżowań jednopoziomowych, budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich.

Ponadto plan inwestycji przewiduje budowę  mostu na rzece Narew, budowę wałów ziemnych i ścian oporowych, budowę oświetlenia drogowego, systemu odwodnienia dróg, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną rozbudowa drogi i budowę związanych z nią nowych elementów w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi (np. budowę zasilania sygnalizacji świetlnej dla obsługi skrzyżowania w Porosłach, przebudowę odcinków gazociągów średniego i niskiego ciśnienia kolidujących z jezdniami, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej).

Całkowita długość projektowanej rozbudowy drogi krajowej wynosi 24,515 km. (IH)