Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

2020-01-02

                     Przypominamy mieszkańcom, że:

  • odpady zmieszane - wystawiamy w plastikowych pojemnikach ( odpady które się nie zmieściły umieszczamy w workach obok)

 wraz  z odpadami zmieszanymi wystawiamy w workach w kolorze:

czarnym - popiół

brązowym-  bioodpady,

  • odpady segregowane - wystawiamy w workach w kolorze:

żółtym- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe,

niebieskim -papier i tektura,
zielonym – szkło.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Choroszcz  znajdują się na stronie choroszcz.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

UWAGA: Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy: Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. Tel.: 85 713 22 09.
***
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy CHOROSZCZ w 2020r.

     1     Miejscowość :

IZBISZCZE, OGRODNIKI, MIŃCE, KRUSZEWO, KONOWAŁY, ŚLIWNO, PAŃKI

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

8

10

2

2, 16,30

14, 28

13 , 25

9, 23

6,20

3,17

1 , 15, 29

20

18

segregacja

7

3

2

1

4

1

1

3

1

1

2

1

odpady wielkogabarytowe

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

2     Miejscowość :

CHOROSZCZ I: Baczyńskiego, Kalinowskiego, Białostocka, Chodkiewicza, Chmielna, Dzika, Karpińskiego, Kraszewskiego, , Kościuszki, Kruszewska, Łąkowa, Mickiewicza, Paderewskiego, Pieściuka, Piłsudskiego, Podleśna, Raginisa, Szyszkowizna, Traugutta, Wyszyńskiego, Zaczerlańska, Żeromskiego,  RUSZCZANY: nr  70, 71

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

7

11

3

3, 17

2,15,29

12, 26

10 , 24

7, 21

4 ,18

2, 16, 30

23

21

segregacja

8

4

3

2

5

2

2

4

2

2

3

2

odpady wielkogabarytowe

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

3     Miejscowość :

CHOROSZCZ II: Bobrowa, Bociania,  Dominikańska, Kolonia Gaj, Kościukowska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Sarnia, Szkolna, Torfowa, Zielona, Zamkowa, Żwirowa, RUSZCZANY: nr 40, 40A, 41

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

8

12

4

3, 17

2, 15, 29

 

12, 26

10 , 24

7, 21

4 ,18

2, 16, 30

24

22

segregacja

9

5

4

3

6

3

3

5

3

5

4

3

odpady wielkogabarytowe

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

4     Miejscowość :

Choroszcz III : Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Bat.Chłopskich, Branickiego, Legionowa, Markowskiego, Narwiańska, Rybacka, Sarosieka, Sienkiewicza, Słoneczna, Spławikowa, Tykocińska, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Woj. Polskiego

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

9

13

5

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10,24

7,21

5,19

25

23

segregacja

9

5

4

3

6

3

3

5

3

5

4

3

odpady wielkogabarytowe

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

5     Miejscowość :

Choroszcz IV : 3 Maja, Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Klonowa, Konwaliowa, Lipowa, Powstania Styczniowego, Różana, Rumiankowa, Rynek, 11 Listopada, Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, Świerkowa

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

10

14

6

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10,24

7,21

5,19

2

3

segregacja

10

6

5

6

7

4

6

6

4

6

5

4

odpady wielkogabarytowe

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

6     Miejscowość :

POROSŁY – KOLONIA, ŁYSKI, ŻÓŁTKI – KOLONIA,

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

7

17

9

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3

4

segregacja

13

7

6

7

8

5

7

7

7

7

6

7

odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

7     Miejscowość :

CHOROSZCZ V: Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Wiatrakowa, Paca S.M.     OLISZKI

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

13

18

10

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

4

7

segregacja

10

6

5

6

7

4

6

6

4

6

5

4

odpady wielkogabarytowe

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

8     Miejscowość :

POROSŁY, JERONIKI

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

14

19

11

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

5

8

segregacja

14

10

9

8

11

8

8

10

8

8

9

8

odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

30

 

9     Miejscowość :

DZIKIE, DZIKIE – KOLONIA, ŻÓŁTKI

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

15

20

12

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

6

9

segregacja

15

11

10

9

12

9

9

11

9

9

10

9

odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

10     Miejscowość :

KRUPNIKI 

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

16

21

13

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

9

10

segregacja

16

12

11

10

13

10

10

12

10

12

12

10

odpady wielkogabarytowe

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11     Miejscowość :

BABINO, ZŁOTORIA, SIENKIEWICZE, Barszczewo 9 

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

17

24

16

10,24

8,22

5,19

3,17,31

14,28

11,25

9,23

10

11

segregacja

17

13

12

15

14

12

13

13

11

13

13

11

odpady wielkogabarytowe

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12     Miejscowość

KLEPACZE I: Cicha,  Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, Grzybowskiego, Krótka, Letnia, Łagodna, Łąkowa, Mokra,  Piaskowa,  Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Równoległa,  Spokojna, Sucha, Wąska,  Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa.

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

20

25

17

11, 27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

16

14

segregacja

20

14

13

16

15

15

14

14

14

14

16

14

odpady wielkogabarytowe

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13     Miejscowość :

RUSZCZANY,ROGÓWEK, ROGOWO-MAJĄTEK, ROGOWO-KOLONIA, ROGOWO

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

21

26

18

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

17

15

segregacja

15

11

10

9

12

9

9

11

9

9

10

9

odpady wielkogabarytowe

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

14     Miejscowość :

CZAPLINO, GAJOWNIKI, KOŚCIUKI, ZACZERLANY

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

odpady zmieszane

22

27

19

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

18

16

segregacja

21

17

16

17

18

16

15

17

15

15

17

15

odpady wielkogabarytowe

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

15     Miejscowość :

KLEPACZE II: Akacjowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Niewodnicka, Polna, Czaplińska, Słoneczna, Ciepła, Promienna, Myśliwska, Nadrzeczna, Stawowa, Wierzbowa, Olchowa, Świerkowa, Sosnowa, Studzienna ,Brzozowa,   BARSZCZEWO, TURCZYN

Miesiąc :

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

odpady zmieszane

23

28

20

15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

19

17

 

segregacja

22

18

17

20

19

17

16

18

16

16

18

16

 

odpady wielkogabarytowe

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Harmonogram zabudowa jednorodzinna -  wersja do druku

Harmonogram zabudowa wielorodzinna - wersja do druku