Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Biuletyn informacji publicznej Decycyjmy razem
Choroszcz.pl


Aktualnie jesteś na: strona główna > kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2,

16-070 Choroszcz

Sekretariat, tel.: 85 719 17 37

Fax: 85 719 18 39

Centrala, tel.: 85 713 22 00

e-mail:urzad@choroszcz.pl

NIP 542-020-85-72

REGON 000527351Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w ChoroszczyOd 1 maja 2015 r. wszelkie opłaty dokonywane na rzecz Urzędu Miejskiego w Choroszczy (podatki, opłaty za wywóz śmieci, opłaty adiacenckie, skarbowe itp.) należy uiszczać na jeden – następujący numer rachunku bankowego:


31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, PKO Bank Polski SA


Jednocześnie informujemy, że poprzednio obowiązujące numery kont, od 1 maja 2015 przestają być aktualne.


Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana sposobu oznaczania faktur wystawianych dla Urzędu Miejskiego w Choroszczy i jednostek podległych:

NABYWCA:
Gmina Choroszcz
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
NIP: 9661769699

ODBIORCA:
Nazwa jednostki (np. Urząd Miejski w Choroszczy)
Adres jednostki (np. ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz)

Telefony Urzędu Miejskiego w Choroszczy:


(85) 713-2*-** prefix centrali urzędu


Aby skontaktować się z konkretnym referatem, należy do prefixu dodać poniższe numery wewnętrzne:

BURMISTRZ
Z-ca Burmistrza
SEKRETARIAT

200
Sekretarz 210
Skarbnik 220
Radca prawny 233
Przewodniczący Rady Miejskiej, dyżur: poniedziałki, godz. 16:00-18:00 243
Rzecznik prasowy 206
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik 211
Z-ca kierownika 219
Biuro podawcze 245
Obsługa Rady Miejskiej 219
Promocja 217
Zamówienia publiczne 202
Sprawy gospodarcze 212
Informatyk 202
Komendant Miejski OSP Gminy Choroszcz 202
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH,
OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
250
REFERAT FINANSOWY
Kierownik 220
Główny Księgowy, z-ca kierownika 207
Kasa 218
Płace 239
Księgowość budżetowa 227, 238
Podatki - Wymiar 215, 216, 237
Podatki - Egzekucja 203, 234
REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LOKALOWEJ
Kierownik 231
Z-ca kierownika 242
Ewidencja Działalności Gospodarczej, BOF, Budżet Obywatelski 231
Drogi - uzgodnienia, oświetlenie, utrzymanie 228, 230
Inwestycje 231, 242
Fundusze UE 249
Gospodarka komunalna (najem lokali, dzierżawy, dodatki mieszkaniowe) 232
REFERAT GEODEZJI, ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Kierownik 213
Z-ca kierownika 235
Geodezja 205,235
Gospodarka odpadami, ochrona środowiska 209
Planowanie przestrzenne 229
URZĄD STANU CYWILNEGO, REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik 208
Z-ca kierownika 222
Dowody osobiste 222
Ewidencja ludności 221
SEKCJA OBSŁUGI258
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOROSZCZY
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik
Z-ca Kierownika
tel.: 85 713 22 26
Pracownicy socjalni tel.: 85 713 22 23
Świadczenia rodzinne tel.: 85 713 22 40,
85 713 22 41
MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY tel.: 85 719 14 31
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(DAWNIEJ ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ)
Dyrektor
Kadry
tel.: 85 719 31 78
Księgowość tel./fax: 85 719 31 13
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOROSZCZY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
GIMNAZJUM
tel.: 85 713 14 80
SZKOŁA PODSTAWOWAtel.: 85 719 14 00
FILIA W ROGOWIEtel.: 85 717 19 04
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTORIItel.: 85 719 29 15
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZEWIE tel.: 85 717 19 22
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHOROSZCZYtel.: 85 719 10 07
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:
      * ŁYSKItel.: 85719 11 30
      * KLEPACZEtel.: 85 719 10 07
      * ZŁOTORIAtel.: 85 719 29 15
      * KRUSZEWOtel.: 85 717 19 22
      * BARSZCZEWOtel.: 85 719 26 06
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W CHOROSZCZY SPÓŁKA Z O.O.
tel.: 85 719 11 08