Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

09.03.2017

 

Wyłożenie projektu zmiany MPZP dla części wsi Żółtki i miasta Choroszcz

 

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie części wsi Żółtki i miasta Choroszcz.

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz);

 2) Załącznik do projektu uchwały - Rysunek zmiany planu zagospodarowania;

 3) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (część wsi Żółtki i miasta Choroszcz).

 

Powyższe dokumenty: projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 9 marca do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon. - 7.30-18.00 oraz wt.-pt. - 7.30-15.30.

 

 

16.08.2016

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie częsci wsi Krupniki.

 

WYŁOŻONE DOKUMENTY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Krupniki)

2) Załącznik do projektu uchwały - Rysunek zmiany planu zagospodarowania

3) Prognoza odziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (część wsi Krupniki)

 

Ww. projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 17 sierpnia do 8 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10).

 

 

10.08.2016

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie częsci wsi Krupniki.

 

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Poziom rozwoju gospodarczego i rentowność osiągana przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy decyduje o zdolności gminy do podejmowania działań rozwijających infrastrukturę techniczną. Przygotowaliśmy więc dokładny plan, który pomoże przyszłym i obecnym inwestorom na pełniejsze zorientowannie się w topografii gospodarczej miasta i gminy Choroszcz.Skorowidz arkuszy

 
Dla ułatwienia nawigacji podzieliliśmy obszar gminy na 4 arkusze:

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz