Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Rozlicz PIT w Choroszczy Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz wraz z późniejszymi zmianami

 

Posiadamy System Informacji Przestrzennej, w którym umieszczony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z późniejszymi zmianami dostępny pod adresem internetowym: http://choroszcz.e-mapa.net. Należy wybrać zakładkę "Drzewko warstw" wybierając hasła "zagospodarowanie przestrzenne" i "plany miejscowe".

 

Obowiązujący plan miejscowy:

1. Uchwała  Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r./ - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.
2. Uchwała Nr IV/53/03 Rady Miejskiej w Choroszczy  z dnia 30 kwietnia 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 51, poz. 1079 z dnia 26 maja 2003r./

 

 

           Uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego:

1. Uchwała Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 165, poz. 2183 z dnia 4 listopada 2004r./
2. Uchwała Nr XIV/143/04 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 2268 z dnia 16 listopada 2004r./
3. Uchwała Nr XIX/185/05 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 4 lipca 2005 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 185, poz. 2136 z dnia 11 sierpnia 2005r./
4. Uchwała Nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 lipca 2012r. poz. 2182/
5. Uchwała Nr XVII/175/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2553/
6. Uchwała Nr XVII/176/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2554/
7. Uchwała Nr XVII/177/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2555/
8. Uchwała Nr XVII/178/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2556/
9. Uchwała Nr XVII/179/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2557/
10. Uchwała Nr XXI/200/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4477/
11. Uchwała Nr XXI/201/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4478/
12. Uchwała Nr XXI/202/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4479/
13. Uchwała Nr XXVI/252/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 23 października 2015r. poz. 3506/
14. Uchwała Nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 1818/
15. Uchwała nr XXXV/343/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Sienkiewicza, Rumiankowej i 3-go Maja)/Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2018 r. poz. 2434/
16. Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej  i Zastawie I)/Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2018 r. poz. 2433/
17. UCHWAŁA DOTYCZĄCA ZMIANY KĄTA NACHYLENIA POŁACI DACHOWYCH: Uchwała nr XXX/297/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2017 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15 listopada 2017 r. poz. 4233/.

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz