Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

II Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy /transmisja na żywo online/

2018-12-05

Gazeta w Choroszczy

We czwartek 6 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji.

 

Porządek obrad sesji jest następujący: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Choroszcz do organu regulacyjnego.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  7. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy z realizacji zadań oświatowych  na terenie Gminy Choroszcz za okres od 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r.
  8. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy o składanych oświadczeniach majątkowych.
  9. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Choroszczy o składanych oświadczeniach majątkowych.
  10. Wolne wnioski.

Transmisję na żywo prowadzić będzie na swojej antenie Twoja Telewizja Regionalna, transmisja będzie także na żywo w internecie: