Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Narodowe Czytanie i jubileusz 70-lecia Biblioteki w Choroszczy

2019-09-10

Gazeta w Choroszczy

W dniu 7 września br. Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy obchodziła swój Jubileusz. Z tej okazji kilkadziesiąt osób spotkało się w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Zebranych powitała Elżbieta Wróblewska, kierownik Biblioteki, która w swym wystąpieniu przedstawiła historię i działalność instytucji. Warto przypomnieć, że po II wojnie światowej (1949 r.) w nowej rzeczywistości politycznej Biblioteka mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na pierwszym piętrze przy ul. K. Rokossowskiego 1. W początkowym okresie odegrała ona dużą rolę w walce z analfabetyzmem.

 

Zmieniali się kierownicy i pracownicy Biblioteki, jej siedziba, księgozbiór i wyposażenie. Obecnie jest to prężna instytucja, skomputeryzowana, o bogatym księgozbiorze i rozpoznawalna w powiecie białostockim i regionie.

 

Praca tej instytucji, kierowanej przez Elżbietę Wróblewską, została doceniona m.in. przez b. dyrektora Książnicy Podlaskiej Jana Leończuka, Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, dyrektora M-GCKiS Przemysława Waczyńskiego, kierownika Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego Małgorzatę Rokicką-Szymańską i innych osób.

 

Podziękowania za miłość do książek i pasję czytania w formie dyplomu i książki, podczas Jubileuszu otrzymali również czytelnicy: Pani Zofia Korzińska, Pani Ewa Stulgis, Pani Anna Dąbrowska-Czochańska, Państwo Janina i Tadeusz Kunniccy. Po licznych gratulacjach i wyrazach uznania Adam Kamieński wygłosił odczyt nt. „Bitwa pod Lanckoroną w czasie Konfederacji Barskiej”. Następnie, na zaproszenie Organizatorów uroczystości 10 osób wzięło udział w Narodowym Czytaniu. Były to fragmenty „Pamiątek Soplicy” (zbiór gawęd szlacheckich) Henryka Rzewuskiego. Była również możliwość obejrzenia wystawy projektów graficznych plakatów Mieczysława Ciołko, który ma prawie pół wieku pracy zawodowej, z czego w samym M-GCKiS – 26 lat. Wszystkich uczestników tego święta zaproszono na oryginalny regionalny poczęstunek, nie zabrakło także okolicznościowego tortu. W Jubileuszowym spotkaniu święta Biblioteki Publicznej w Choroszczy udział wzięli również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy i innych choroszczańskich instytucji oraz stowarzyszeń.

 

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
Józef Waczyński