Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Szkoła Inicjatyw Strażniczych – II edycja. Zapraszamy

2019-10-09

Sieć Obywatelska Watchdog Polska – stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

 

Kogo zapraszamy? 

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

 

Co oferujemy?

- 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych;

- kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania;

- wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

- pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

 

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją). Na pierwsze – zapraszamy już 29 listopada 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu; warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach.

 

Na zgłoszenia czekamy do 27 października 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta rekrutacyjna znajduje się pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis.

 

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

 

Kontakt: Agnieszka Podgórska, e-mail: agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl, tel.: 607 859 482. Zapraszamy!

 

Mat. org./UM