Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektów uchwał.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png
Projekty uchwał poddane konsultacjom dotyczą:
  •  wzoru deklaracji o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie:

8-14 kwietnia 2021 r.

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Przedmiotowe projekty uchwał, formularz zgłoszenia opinii, a także ogłoszenie Burmistrza Choroszczy w tej sprawie publikujemy poniżej – jako osobne pliki dołączone do artykułu.

Powrót na początek strony