Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz

Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz powstała w 2017 roku. Rada ma charakter konsultacyjny. Podejmuje działania aktywizujące i wzmacniające młodych ludzi w zakresie ich udziału w życiu publicznym gminy Choroszcz, prowadzi działania upowszechniające ideę samorządności oraz obywatelskości wśród młodzieży.

Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz została powołana na mocy Uchwały Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz ma charakter konsultacyjny. Podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności młodych ludzi oraz wzmocnienie ich udziału w życiu publicznym gminy Choroszcz, poprzez prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządności oraz obywatelskości wśród młodzieży.

Logo MGR

15-osobowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017 r. W składzie Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz znaleźli się:

 1. Aneszko Paulina
 2. Auchimik Gabriela
 3. Cieśluk Justyna
 4. Cylwik Weronika
 5. Dębowską Karolina
 6. Kosakowski Michał
 7. Krysztopik Gabriela
 8. Miastkowski Piotr
 9. Nierodzik Przemysław
 10. Ramotowska Amelia
 11. Rojecki Maciej
 12. Rusek Agata Irena
 13. Sołowiej Julia
 14. Waszczuk Karolina
 15. Wrona Anna Maria.

W dn. 25.10.2017 r., podczas I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz, wybrano władze rady. Zacne funkcje pełnią:
- Przewodnicząca – Anna Maria Wrona
- Wiceprzewodnicząca – Gabriela Krysztopik
- Sekretarz – Paulina Aneszko

Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz został p. Tomasz Perkowski.

Protokół z Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz z dnia 25.10.2017r.

Protokół z Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz z dnia 12.03.2018r.

Protokół z Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz z dnia 27.12.2018r.


Powrót na początek strony