Komisje Rady Miejskiej

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Waczyński
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Barbara Walesiuk

Marcin Popławski
Marian Kosakowski

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy
Anna Barbara Aponowicz
– Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marian Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Adam Kamieński
Jan Czarniecki
Grzegorz Popko

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy
Adam Kamieńki
– Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Barbara Walesiuk – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
Anna Barbara Aponowicz
Robert Chańko

Andrzej Kościuczyk
Piotr Waczyński
Jacek Dąbrowski
Piotr Paweł Dojlida
Grzegorz Popko
Jacek Karol Jaroszewicz
Jan Czarniecki
Sylwia Barbara Wiśniewska
Marian Kosakowski
Marcin Popławski

Powrót na początek strony