Komisje Rady Miejskiej

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Wacław Gereluk – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Barbara Walesiuk

Jacek Dąbrowski

 

 

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy

Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Adam Kamieński – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marian Kosakowski

Jan Czarniecki

Grzegorz Popko

 

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy

Jacek Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Barbara Aponowicz

Andrzej Kościuczyk

Piotr Waczyński

Adam Kamieński

Grzegorz Wacław Gereluk

Grzegorz Popko

Jacek Karol Jaroszewicz

Barbara Walesiuk

Sylwia Barbara Wiśniewska

Wioletta Kowieska

Marian Kosakowski

Powrót na początek strony