Organizacje pozarządowe

Witamy w zakładce Organizacje Pozarządowe Urzędu Miejskiego w Choroszczy. W tym miejscu znajdziecie Państwo szereg informacji dotyczących funkcjonowania III sektora w Gminie Choroszcz oraz w całym kraju. Zapraszamy do współtworzenia tej strony!

W tym miejscu przestawiamy bazę danych organizacji pozarządowych w Gminie Choroszcz.

W tym miejscu informujemy o konkursach na realizację zadań publicznych w 2015 r., ogłoszonych w Gminie Chroszcz:
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w sferze ochrony i promocji zdrowia
- w sferze kultury i sztuki.

Podajemy także infrmację o WYNIKACH KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz.

Tutaj z kolei informujemy o Komisjach konkursowych oceniajacych oferty w poszczególnych konkursach:
- Informacja o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do komisji konkursowych
- Karta zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
- Zarządzenie nr 53
- Zarządzenie nr 54
- Zarządzenie nr 74

Tutaj znajdziecie Państwo potrzebne dokumenty, by wziac udział w konkursach na realizację zadań publicznych, organizowanych przez gminę Choroszcz:
- WZÓR oferty realizacji zadania
- WZÓR umowy
- WZÓR sprawozdania z realizacji zadania publicznego
- INSTRUKCJA wypełniania oferty 

Tutaj znajdziecie też Państwo:
- Program współpracy gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego - mapa aktywności
- bazę aktualności i aktów prawnych zwiazanych z działanością organizacji pozarządowych.

Jeśli któreś z podanych przez nas treści powinny być zmienione lub uzupełnione, serdecznie prosimy o kontakt:

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
Ewa Łukaszewicz: elukaszewicz@choroszcz.pl, tel. 85 713 22 19

Serdecznie Państwa zapraszamy do współtworzenia strony!

Powrót na początek strony