Drogi

Ilustracja do artykułu S8.JPG

Gmina Chroszcz, ze względu na bliskie położenie wobec stolicy województwa i przebieg dróg krajowych, charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną z punktu widzenia inwestorów, rozwoju firm transportowych i turystyki tranzytowej.

Ilustracja do artykułu logo.jpg

Alternatywnym, uzupełniającym środkiem transportu dla komunikacji samochodowej, cieszącym się w ostatnich latach coraz większą popularnością wśród mieszkańców większych miast, jak również terenów podmiejskich, jest rower. Gmina Choroszcz, jako pierwsza gmina w Polsce, dołączyła do komunikacji rowerowej, tworząc system aglomeracyjnego roweru miejskiego.

Ilustracja do artykułu bus.jpg

Na obszarze gminy Choroszcz komunikacja zbiorowa jest realizowana poprzez autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej (linia "103"), jak również PKS Nova. Szczegóły prezentujemy w sekcji poniżej.

Ilustracja do artykułu Roboty.png

W tym miejscu uzyskacie Państwo informacje w zakresie zasad, wymaganych dokumentów i innych koniecznych czynności dokonywanych na drogach publicznych Gminy Choroszcz związanych z: zajęciem pasa drogowego, lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym, uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu czy przebudowę zjazdu, oraz zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Powrót na początek strony