Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

W tej sekcji przedstawiamy Państwu Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w 2020 roku. W każdej z tabel znajdziecie Państwo swoją ulicę lub miejscowość i szczegółowo wskazane dni odbierania odpadów z posesji.

  Przypominamy Szanownym Państwu mieszkańcom Gminy Choroszcz, że:

  • odpady zmieszane – wystawiamy w plastikowych pojemnikach (odpady, które się nie zmieściły, umieszczamy w workach obok) wraz z odpadami zmieszanymi wystawiamy w workach w kolorze:

- szarym – popiół
- brązowym – bioodpady

  • odpady segregowane wystawiamy w workach w kolorze:

- żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania metalowe
- niebieskim – papier i tektura
- zielonym – szkło

WAŻNE: Odbiór odpadów wielkogabarytowych winien być uprzednio zgłoszony przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Choroszczy: Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 7 lub pod nr. Tel.: 85 713 22 09.

***

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy Choroszcz w 2020 roku

     1. Miejscowość:

IZBISZCZE, OGRODNIKI, MIŃCE, KRUSZEWO, KONOWAŁY, ŚLIWNO, PAŃKI

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

8

10

2

2, 16, 30

14, 28

13, 25

9, 23

6, 20

3, 17

1, 15, 29

20

18

- odpady segregowane

7

3

2

1

4

1

1

3

1

1

2

1

- odpady wielkogabarytowe

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

2. Miejscowość:

CHOROSZCZ I, ulice: K.K. Baczyńskiego, J. Kalinowskiego, Białostocka, A. Chodkiewicza, Chmielna, Dzika, F. Karpińskiego, I. Kraszewskiego, T. Kościuszki, Kruszewska, Łąkowa, A. Mickiewicza, J. Paderewskiego, ks. F. Pieściuka, J. Piłsudskiego, Podleśna, Wł. Raginisa, Szyszkowizna, R. Traugutta, kard. St. Wyszyńskiego, Zaczerlańska, S. Żeromskiego; RUSZCZANY, nry posesji: 70, 71

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

7

11

3

3, 17

2, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

4 ,18

2, 16, 30

23

21

- odpady segregowane

8

4

3

2

5

2

2

4

2

2

3

2

- odpady wielkogabarytowe

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

3. Miejscowość:

CHOROSZCZ II, ulice: Bobrowa, Bociania, Dominikańska, Kolonia Gaj, Kościukowska, Lisia, Ogrodowa, Piaskowa, Sarnia, Szkolna, Torfowa, Zielona, Zamkowa, Żwirowa, RUSZCZANY, nry posesji: 40, 40A, 41

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

8

12

4

3, 17

2, 15, 29

 

12, 26

10, 24

7, 21

4 ,18

2, 16, 30

24

22

- odpady segregowane

9

5

4

3

6

3

3

5

3

5

4

3

- odpady wielkogabarytowe

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

4. Miejscowość:

Choroszcz III, ulice: al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, J.K. Branickiego, Legionowa, K. Markowskiego, Narwiańska, Rybacka, Sarosieka, H. Sienkiewicza, Słoneczna, Spławikowa, Tykocińska, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wojska Polskiego

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

9

13

5

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

25

23

- odpady segregowane

9

5

4

3

6

3

3

5

3

5

4

3

- odpady wielkogabarytowe

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

5. Miejscowość:

Choroszcz IV, ulice: 3 Maja, Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Klonowa, Konwaliowa, Lipowa, Powstania Styczniowego, Różana, Rumiankowa, Rynek 11 Listopada, J. Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, Świerkowa

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

10

14

6

6, 20

4, 18

1, 15, 29

13, 27

10, 24

7, 21

5, 19

2

3

- odpady segregowane

10

6

5

6

7

4

6

6

4

6

5

4

- odpady wielkogabarytowe

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

6. Miejscowość:

POROSŁY-KOLONIA, ŁYSKI, ŻÓŁTKI-KOLONIA

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

7

17

9

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

3

4

- odpady segregowane

13

7

6

7

8

5

7

7

7

7

6

7

- odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

7. Miejscowość:

CHOROSZCZ V, ulice: Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Wiatrakowa, Paca S.M. OLISZKI

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

13

18

10

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

11, 25

8, 22

6, 20

4

7

- odpady segregowane

10

6

5

6

7

4

6

6

4

6

5

4

- odpady wielkogabarytowe

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

8. Miejscowość:

POROSŁY, JERONIKI

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

14

19

11

8, 22

6, 20

3, 17

1, 15, 29

12, 26

9, 23

7, 21

5

8

- odpady segregowane

14

10

9

8

11

8

8

10

8

8

9

8

- odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

30

 

9. Miejscowość:

DZIKIE, DZIKIE-KOLONIA, ŻÓŁTKI

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

15

20

12

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

6

9

- odpady segregowane

15

11

10

9

12

9

9

11

9

9

10

9

- odpady wielkogabarytowe

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10. Miejscowość:

KRUPNIKI 

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

16

21

13

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

10, 24

8, 22

9

10

- odpady segregowane

16

12

11

10

13

10

10

12

10

12

12

10

- odpady wielkogabarytowe

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11. Miejscowość:

BABINO, ZŁOTORIA, SIENKIEWICZE, BARSZCZEWO 9 

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

17

24

16

10, 24

8, 2

5, 19

3, 17, 31

14, 28

11, 25

9, 23

10

11

- odpady segregowane

17

13

12

15

14

12

13

13

11

13

13

11

- odpady wielkogabarytowe

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

12. Miejscowość:

KLEPACZE I, ulice: Cicha,  Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, P. Grzybowskiego, Krótka, Letnia, Łagodna, Łąkowa, Mokra,  Piaskowa,  Poprzeczna, Prosta, Przejazd, Równoległa,  Spokojna, Sucha, Wąska,  Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

20

25

17

11, 27

11, 25

8, 22

6, 20

3, 17, 31

14, 28

12, 26

16

14

- odpady segregacja

20

14

13

16

15

15

14

14

14

14

16

14

- odpady wielkogabarytowe

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

13. Miejscowość:

RUSZCZANY,ROGÓWEK, ROGOWO-MAJĄTEK, ROGOWO-KOLONIA, ROGOWO

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

21

26

18

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

1, 15, 29

13, 27

17

15

- odpady segregowane

15

11

10

9

12

9

9

11

9

9

10

9

- odpady wielkogabarytowe

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

14. Miejscowość:

CZAPLINO, GAJOWNIKI, KOŚCIUKI, ZACZERLANY

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

22

27

19

14, 28

12, 26

9, 23

7, 21

4, 18

1, 15, 29

13, 27

18

16

- odpady segregowane

21

17

16

17

18

16

15

17

15

15

17

15

- odpady wielkogabarytowe

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

15. Miejscowość:

KLEPACZE II, ulice: Akacjowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Niewodnicka, Polna, Czaplińska, Słoneczna, Ciepła, Promienna, Myśliwska, Nadrzeczna, Stawowa, Wierzbowa, Olchowa, Świerkowa, Sosnowa, Studzienna, Brzozowa; BARSZCZEWO, TURCZYN

Miesiąc:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- odpady zmieszane

23

28

20

15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

2, 16, 30

14, 28

19

17

- odpady segregowane

22

18

17

20

19

17

16

18

16

16

18

16

- odpady wielkogabarytowe

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Powrót na początek strony