Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Choroszcz zaprasza mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2021 rok.

Warunki uzyskania dofinansowania ujęte są w uchwale Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choroszcz.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, mogą pobrać wnioski, które umieszczone są na głównej stronie internetowej Urzędu w sekcji dotyczącej Gospodarki Odpadami w punkcie przydomowe oczyszczalnie.

Termin składania wniosków upływa dnia 30.04.2021r.

Zapraszamy.

Wnioski i inne dokumenty potrzebne do ubiegania się o dotację, stanowią załącznik do uchwały, którą można pobrać klikając w link: Uchwała Nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017 r.

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
Wydział Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

Pokój nr 7
tel. 85 713 22 09
mgr Artur Bergiel

Powrót na początek strony