Ochrona środowiska

Ilustracja do artykułu siekiera.jpg

Usuwanie drzew lub krzewów przez właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1614) i różni się w zależności od tego, czy usunięcia zieleni dokonuje osoba fizyczna czy osoba prawna. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu łoś.jpg

W zakresie ochrony zwierząt, Gmina Choroszcz działa w oparciu o Ustawę o Ochronie zwierząt i Utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Powrót na początek strony