Ochrona środowiska

Ilustracja do artykułu doc.jpg

Zadania dotyczące ochrony środowiska w Gminie Choroszcz realizowane są m.in. poprzez wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poprzez udzielanie informacji dotyczących naruszenia stanu wody na gruncie.

Ilustracja do artykułu dąb.jpg

Na terenie gminy Choroszcz posiadamy 20 zarejestrowanych pomników przyrody. Poniżej w tabeli przedstawiamy ich wykaz.

Ilustracja do artykułu staw.jpg

W tym miejscu dowiecie się Państwo co zrobić, jeśli dochodzi do naruszenia stanu wody na gruncie w Gminie Choroszcz.

Ilustracja do artykułu siekiera.jpg

Usuwanie drzew lub krzewów przez właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1614) i różni się w zależności od tego, czy usunięcia zieleni dokonuje osoba fizyczna czy osoba prawna. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu panel.jpg

Gmina Choroszcz oferuje swoim Mieszkańcom następujące programy dotacyjne mające na celu sprzyjanie ochronie środowiska:

Ilustracja do artykułu łoś.jpg

W zakresie ochrony zwierząt, Gmina Choroszcz działa w oparciu o Ustawę o Ochronie zwierząt i Utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Ilustracja do artykułu chimney-roof-sun-sunset-home-building-fireplace.jpg

Dotacja udzielana jest na trwałą likwidację palenisk opalanych paliwem stałym (tj. kotły węglowe, kotły węglowo-koksowe, kotły na miał, muł lub flot, kotły na biomasę) na rzecz wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń, zamontowanych w lokalu po raz pierwszy i spełniających najnowsze wymagania prośrodowiskowe. Dotacja może także pokrywać wykonanie instalacji wewnętrznej kotłowni, dostosowującej lokal do nowego systemu grzewczego.

Ilustracja do artykułu deszcz.jpg

Gmina Choroszcz również w 2021 roku kontynuuje wsparcie mieszkańców w zakresie budowy systemów deszczowych pozwalających na zatrzymywanie i wykorzystywanie opadów. O tym, że woda jest cenna – nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego, aby utrzymać jej zasoby w gruncie, zwiększyć naturalną retencję, a także aby zmniejszyć pobór wody pitnej, która wykorzystywana bywa do celów gospodarczych, Gmina Choroszcz zachęca mieszkańców do proekologicznych działań.

Powrót na początek strony