Choroszcz.pl
Choroszcz.plChoroszcz.plChoroszcz.plBiuletyn informacji publicznejDecycyjmy razemPlatforma Konsultacji SpołecznychIndywidual. procesu nauczania w GminiePoznaję, rozumiem, wiem
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

Nowy plac zabaw w Choroszczy - zagłosuj!

2015-03-31

Gazeta w Choroszczy

Od 1 kwietnia, klikając na adres: www.nivea.pl/podworko można głosować na plac zabaw, który powstanie przy Kominowym Bajorze w Choroszczy. Projekt zgłosiliśmy do realizacji w lutym b.r. Teraz, od naszej aktywności zależy powodzenie całej akcji. Zapraszamy do głosowania! czytaj więcej >>

Nowy plac zabaw w Choroszczy - zagłosuj!
Informacja o powołaniu Komisji Konkursowych

2015-05-21

Burmistrz Choroszczy zawiadamia, iż w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choroszcz w 2015 r. ogłasza się, co następuje: czytaj więcej >>

Apel: NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!

2015-05-20

W ostatnim okresie Policja odnotowuje szereg oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, głównie samotnych. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny: oszuści zjawiają się zwykle w najmniej odpowiednim momencie, wykorzystują naszą nieostrożność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji państwowych, społecznych lub pomocowych, są hydraulikami lub dzwonią udając wnuczka bądź siostrzeńca, potrzebującego natychmiastowej pożyczki. czytaj więcej >>

Przekroczenie kwoty granicznej – ważne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

2015-05-20

KRUS, Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust 4 ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 20l3r., poz. 1403 z późn. zm.) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujące przy prowadzeniu tej działalności, ZOBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ W KASIE ZAŚWIADCZENIE ALBO OŚWIADCZENIE, że nie została przekroczona kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć w terminie do 31 maja. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2015 zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-04-23

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia

2015-04-23

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań w sferze kultury i sztuki

2015-04-16

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. czytaj więcej >>