Choroszcz.pl
Choroszcz.plChoroszcz.plChoroszcz.plBiuletyn informacji publicznejDecycyjmy razemPlatforma Konsultacji SpołecznychNarwiański Internet Równych SzansIndywidual. procesu nauczania w Gminie ChoroszczPoznaję, rozumiem, wiem
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

ODWOŁANIE i POWOŁANIE SKARBNIKA GMINY CHOROSZCZ

2015-02-26

W dniu 26 lutego 2015 r. na V Sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Choroszczy uchwałą Nr V/37/2015 - na wniosek Burmistrza Choroszczy odwołała z dniem 3 marca 2015 r. Panią Joannę Kunikowską ze stanowiska Skarbnika Gminy Choroszcz. Na tym samym posiedzeniu Rada Miejska w Choroszczy uchwałą Nr V/38/2015 - na wniosek Burmistrza Choroszczy powołała z dniem 4 marca 2015 r. Panią Marię Borodziuk na stanowisko Skarbnika Gminy Choroszcz. czytaj więcej >>

ODWOŁANIE i POWOŁANIE  SKARBNIKA  GMINY  CHOROSZCZ
KOMUNIKAT BURMISTRZA CHOROSZCZY w sprawie utrudnień na drogach gminnych

2015-02-24

Szanowni Mieszkańcy Gminy Choroszcz! W związku utrudnieniami w postaci zalegającego błota oraz ubytków nawierzchni dróg gruntowych gminnych, informuję, iż Urząd Gminy dokłada wszelkich starań, by zminimalizować owe uciążliwości. Ze względu jednak na warunki pogodowe, przy obecnej aurze i utrzymujących się zbyt niskich temperaturach, które nie pozwalają na całkowite odmarznięcie spodniej warstwy gruntu, zupełna likwidacja tych niedogodności, niestety, nie jest możliwa. Jednocześnie informuję, że na bieżąco usuwamy najbardziej problematyczne miejsca i usprawniamy przejezdność dróg w naszej gminie. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych podejmiemy działania, które w sposób długofalowy pozwolą na wyeliminowanie owych niedogodności. Przepraszamy Państwa za utrudnienia i serdecznie prosimy o wyrozumiałość. czytaj więcej >>

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CHOROSZCZY

2015-02-18

BURMISTRZ CHOROSZCZY OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 czerwca 2013r., drugi przetarg odbył się w dniu 17 września 2013r., trzeci przetarg odbył się w dniu 03 grudnia 2013r. czwarty przetarg odbył się w dniu 20 maja 2014r., piąty przetarg odbył się w dniu 28 października 2014r.) położonej przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz o nr. geod. 505/8; położonej w obrębie Izbiszcze, gm. Choroszcz o nr. geod. 60/1; położonych w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz o nr. geod. 354/11, 356/38, 356/61, 588/5, położonych w obrębie Ruszczany, gm. Choroszcz o nr. geod. 437/5, 452/3; położonych w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz składającej się z działek o nr. geod. 449 i 450 składającej się z działek o nr. geod. 443 i 444/3 czytaj więcej >>

INFORMACJA BURMISTRZA CHOROSZCZY dotycząca obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

2015-02-17

W związku z obserwowanym w gminie Choroszcz nasilającym się zjawiskiem pozostawiania psów bez opieki, jak również wypuszczania psów na tereny użytku publicznego, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, Burmistrz Choroszczy przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe. czytaj więcej >>

WYPOWIEDZ SIĘ NA TEMAT KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W REGIONIE – WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE!

2015-02-13

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (Wrocław, ul. Sołtysowicka 19 B; www.mwsl.eu), na zlecenie Miasta Białystok, w dniach 8-23 lutego b.r. przeprowadza w naszym regionie pomiary i badania związane z opracowaniem „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF)”. czytaj więcej >>

Wybory do rad sołeckich oraz rad osiedli w gminie Choroszcz. Konsultacje projektów statutów sołectw i osiedli

2015-01-19

Gazeta w Choroszczy

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów przewodniczących i członków zarządu osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich ustalono pr... czytaj więcej >>

Zmiana godzin pracy Urzędu

2015-01-09

Decyzją Burmistrza Choroszczy, Roberta Wardzińskiego, od 19 stycznia b.r. Urząd Miejski w Choroszczy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy pracują dłużej: są otwarte w każdy poniedziałek w godz. 7.30-18.00. W pozostałe dni urzędy pracują w niezmienionych godzinach: od 7.30 do 15.30. Serdecznie zapraszamy. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński czytaj więcej >>