Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Biuletyn informacji publicznej Decycyjmy razem Platforma Konsultacji Społecznych Narwiański Internet Równych Szans
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

Spotkanie mieszkańców Sienkiewicz z Burmistrzem

2016-05-27

Wszystkich mieszkańców miejscowości Sienkiewicze zapraszamy na spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. czytaj więcej >>

Spotkanie mieszkańców Sienkiewicz z Burmistrzem
Mieszkańcy Kościuk z Burmistrzem Choroszczy rozmawiali głównie o drogach

2016-05-30

23 maja br. w Kościukach odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim oraz Radnym Rady Miejskiej w Choroszczy – Piotrem Siemieniukiem. czytaj więcej >>

Nabory na stanowiska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

2016-05-30

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór na 4 stanowiska pracy: Kierownika Biura, Księgowej, Koordynatora ds. wdrażania LSR objętej PROW oraz Koordynatora ds. wdrażania LSR objętej RPOWP. czytaj więcej >>

Wizyta ks. abpa Edwarda Ozorowskiego w Choroszczy

2016-05-20

Wasza Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie! Niech mi będzie wolno powitać Waszą Ekscelencję – tak wyjątkowego Gościa oraz tak zacną i poważaną Postać – na naszej choroskiej ziemi. Jesteśmy radzi, że Ksiądz Arcybiskup odwiedził nas z duszpasterską wizytą. Mam nadzieję, że pobyt Księdza Arcybiskupa w naszych progach będzie udany i owocny – takimi słowami Ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego, 19 maja przywitał Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. czytaj więcej >>

Burmistrz Choroszczy wraz z LGD N.A.R.E.W. podpisali umowę na 7 mln €

2016-05-19

17 maja w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umów lokalnych grup działania z Zarządem Województwa Podlaskiego. Wśród zaproszonych LGD znalazło się też Stowarzyszenie N.A.R.E.W. z przedstawicielami zarządu: Urszulą Jabłońską, Burmistrz Łap – Prezes Zarządu oraz Robertem Wardzińskim – Wiceprezesem Zarządu, Burmistrzem Choroszczy. czytaj więcej >>

Flaga od Burmistrza na wycieczce rowerowej do Złotorii

2016-05-18

14 maja młodzi uczniowie z Koła turystyczno-historycznego w Choroszczy zorganizowali wycieczkę rowerową do Złotorii. Oddali tam hołd żołnierzom poległym w czasie bitwy 1920r., a także spotkali się z p. Jabłońską – repatriantką z Syberii. Ze swej strony, Burmistrz Choroszczy przekazał młodzieży flagę Rzeczpospolitej, by zawiesili ją w miejscu pamięci narodowej. czytaj więcej >>

Mamy nowe drogi i ulice w gminie Choroszcz

2016-04-29

Gazeta w Choroszczy

Decyzjami ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej w Choroszczy, w gminie Choroszcz nastąpiło szereg zmian w ewidencji dróg gminnych i powiatowych: ustalono przebieg istniejących dróg, w niektórych miejscowościach zostały nadane nazwy ulic. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie. czytaj więcej >>

Jarmark Dominikański – ruszyła rezerwacja stoisk. Super rabaty dla wystawców z gminy Choroszcz

2016-04-18

Gazeta w Choroszczy

W gorącą niedzielę 14 sierpnia 2016r. w Choroszczy, w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych, odbędzie się XXVII Jarmark Dominikański. Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – instytucja kultury samorządu gminnego. czytaj więcej >>

Nowy sprzęt w OSP w gminie Choroszcz

2015-07-10

W 2015 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Choroszcz zostały doposażone w nowy sprzęt – głównie specjalistyczną odzież ochronną. czytaj więcej >>

Mieszkańcy Kościuk z Burmistrzem Choroszczy rozmawiali głównie o drogach

2016-05-30

Gazeta w Choroszczy

W poniedziałek 23 maja br. w Kościukach odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim oraz Radnym Rady Miejskiej w Choroszczy – Piotrem Siemieniukiem. Podczas spotkania poruszane były bi... czytaj więcej >>

Nabory na stanowiska w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

2016-05-30

Gazeta w Choroszczy

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór na 4 stanowiska pracy: Kierownika Biura, Księgowej, Koordynatora ds. wdrażania LSR objętej RPROW oraz Koordynatora ds. wdrażania LSR obj... czytaj więcej >>