Choroszcz.pl
Choroszcz.plChoroszcz.plChoroszcz.plBiuletyn informacji publicznejDecycyjmy razemPlatforma Konsultacji SpołecznychIndywidual. procesu nauczania w GminiePoznaję, rozumiem, wiem
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz

2015-07-27

Miło nam poinformować, że w naszej gminie sołectwa otrzymają środki do zadysponowania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. czytaj więcej >>

Fundusze sołeckie w gminie Choroszcz
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych

2015-07-24

Burmistrz Choroszczy ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. czytaj więcej >>

II etap konkursu ofert z zakresu kultury

2015-07-23

Burmistrz Choroszczy informuje, że w związku z przeprowadzeniem II etapu konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., wpłynęła jedna oferta na realizację ww. zadania. czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne projektu „Studium transportowe BOF”

2015-07-14

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późń. zmianami) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Studium transportowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar dziesięciu podlaskich gmin tworzących Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. czytaj więcej >>

XXVI Jarmark Dominikański – wystaw się!

2015-07-13

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza wystawców i handlowców do udziału w XXVI Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy w niedzielę 9 sierpnia. W tym roku obowiązują nowe, niższe ceny i prostsze zasady wystawiania się na jarmarku. Dla wystawców z Choroszczy stoiska są bezpłatne. Wystarczy wybrać z mapki numer stoiska (każdy numer to stoisko modułowe 3×3 metry) – zadzwonić pod numer tel.: 85 719 14 31 lub wysłać e-mail z zapytaniem na adres: kultura@choroszcz.pl i zarezerwować. czytaj więcej >>

Nowy sprzęt w OSP w gminie Choroszcz

2015-07-10

W 2015 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Choroszcz zostały doposażone w nowy sprzęt – głównie specjalistyczną odzież ochronną. czytaj więcej >>

Decyzje o podziale nieruchomości: zmiany w dokumentacji

2015-07-09

1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. poz. 831). Na mocy nowego aktu prawnego, znika obowiązek obligatoryjnego opatrywania odpowiednimi klauzulami urzędowymi, przez organa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne. czytaj więcej >>