Choroszcz.pl
Choroszcz.plChoroszcz.plChoroszcz.plBiuletyn informacji publicznejDecycyjmy razemPlatforma Konsultacji SpołecznychNarwiański Internet Równych SzansIndywidual. procesu nauczania w Gminie ChoroszczPoznaję, rozumiem, wiem
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

BiKeRy już w Choroszczy! – rozmowa z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim

2015-04-22

Gmina Choroszcz dołączyła do grona tych, którzy chcą mieć u siebie rowery miejskie. Choroszcz jako pierwsza i jak dotąd – jako jedyna spośród wszystkich gmin Aglomeracji Białostockiej od 22 kwietnia ma u siebie terminal BiKeRa. Na Światowy Dzień Ziemi w centrum miasta została otwarta pierwsza stacja poza Białymstokiem, która ze stolicą województwa jest połączona Białostocką Komunikacją Rowerową. Jest to pierwszy taki przypadek w Polsce, kiedy system rowerów miejskich obejmuje aglomerację. BRM Choroszcz tym samym dołącza do ogólnopolskiego systemu rowerów miejskich. O nowym przedsięwzięciu rozmawiamy z jego inicjatorem – Burmistrzem Choroszczy, Robertem Wardzińskim. czytaj więcej >>

BiKeRy już w Choroszczy! – rozmowa z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim
Pierwszy rower aglomeracyjny w Polsce – już w Choroszczy!

2015-04-23

Gazeta w Choroszczy

W Światowy Dzień Ziemi 22 kwietnia w Choroszczy uruchomiona została pierwsza w Polsce aglomeracyjna stacja rowerów miejskich. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, przez Burmistrza Choroszczy, Roberta Wardzińskiego oraz przedstawicieli firmy Nextbike w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Gminy. Pogoda wspaniale dopisała i użytkownicy mogli też przejechać BiKeRami w pierwszym honorowym okrążeniu po centrum miasta. Stacja BRM Choroszcz jest 31. lokalizacją systemu Białostockiego Roweru Miejskiego. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2015 zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-04-23

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia

2015-04-23

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia. czytaj więcej >>

Informacja o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP

2015-04-21

W związku z powołaniem składów Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., informujemy, że pierwsze posiedzenia Komisji oraz szkolenie odbędzie się w Remizie OSP w Choroszczy, ul. Dominikańska 22 w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00. czytaj więcej >>

Wyniki wyborów uzupełniających w okręgu Nr 2 w Choroszczy

2015-04-20

Stosownie do art. 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Choroszczy stwierdza, że w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 2 w Choroszczy, które odbyły się dnia 19 kwietnia 2015r. Pan WACZYŃSKI Piotr wybrany został RADNYM GMINY CHOROSZCZ. czytaj więcej >>

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań w sferze kultury i sztuki

2015-04-16

Burmistrz Choroszczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. czytaj więcej >>