Choroszcz.pl
Choroszcz.plChoroszcz.plChoroszcz.plBiuletyn informacji publicznejDecycyjmy razemPlatforma Konsultacji SpołecznychIndywidual. procesu nauczania w GminiePoznaję, rozumiem, wiem
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna

Braki wody w Choroszczy

2015-07-01

Ze względu na niepokojące apele, które docierają do ZECWiK w Choroszczy od mieszkańców naszej gminy o niedoborach wody w niektórych gospodarstwach, pragniemy poinformować o całej sytuacji i spróbować ją wyjaśnić. Sprawa dotyczy zwłaszcza stacji uzdatniania wody w Rogowie. czytaj więcej >>

Braki wody w Choroszczy
Nekrolog

2015-07-01

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Mamy, Panu Zdzisławowi Dorożko, Kierownikowi Referatu Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, składają: Burmistrz, Przewodnicząca Rady, Rada Miejska i pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy czytaj więcej >>

Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych

2015-07-01

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych. czytaj więcej >>

Uwaga: UPAŁY!

2015-07-01

W najbliższych dniach, zwłaszcza w weekend, w naszym regionie mogą wystąpić wyjątkowo wysokie temperatury. Przewidywane temperatury mogą wynieść powyżej 30 stopni. Jest to sytuacja zagrażająca zdrowiu, a nawet życiu ludzi i zwierząt. Wszyscy którzy będą przebywać w tych dniach poza domem, mogą łatwo ulec oparzeniom słonecznym, przegrzaniem, a nawet udarom. Jak temu zapobiec i jak się chronić? O tym poniżej. czytaj więcej >>

O węźle w Porosłach rozmawiano w Choroszczy

2015-07-01

Dyrektorzy najważniejszych instytucji państwowych, wojewódzkich i miejskich, odpowiedzialni za przebieg i budowę dróg w regionie, rozmawiali w Choroszczy o budowie węzła w Porosłach. Urząd Miejski w Choroszczy był organizatorem tego wyjątkowego spotkania. czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020…”

2015-06-23

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z póź. zmian.) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje czytaj więcej >>

Konsultacje społeczne projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”

2015-06-19

Działając na pod stawie art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późń. zmian.) PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU informuje czytaj więcej >>