Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) to kompleksowy instrument wspierający realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem FDS jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Inwestycje ze wsparciem FDS w Gminie Choroszcz:

Inwestycje ze wsparciem FDS  w Gminie Choroszcz:

* ul. 3 Maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy. To ponad 1,5-kilometrowy odcinek, będący do tej pory nieutwardzoną drogą piaskową. Ulica 3 Maja w Choroszczy wraz z przyległymi odcinkami zyskała nie tylko asfaltową nawierzchnię, w drodze umiejscowiona zostałą konieczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a nawet gazowa, ale także chodniki i zjazdy na posesje. Wartość projektu to blisko 4,1 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota ponad 2,4 mln zł, środki własne gminy to ponad 1,6 mln zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 12.08.2020

* ul. Zastawie II w Choroszczy – to ponad 1,4-kilometrowy odcinek. Przebiega w uporządkowanej przestrzeni, zyska nową nawierzchnię, konieczne przepusty, zjazdy na posesje oraz chodniki dla pieszych. W drodze powstanie nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna, oświetleniowa i teleinformatyczna. Całkowita wartość inwestycji to blisko 4,5 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 2,6 mln zł, wkład własny gminy Choroszcz to blisko 1,8 mln zł.

* ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Choroszczy inwestycja obejmowała przebudowę jezdni, budowę chodnika, opaski, zjazdów oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowane zostały hydranty i kablowe przyłącza telekomunikacyjne. Całkowita wartość inwestycji to 599 951,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 321 812,00 zł, a wydatki z budżetu Gminy Choroszcz to suma 278 139,00 zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 12.08.2020.

* ul. Zagórna w Klepaczach inwestycja obejmowała: budowę jezdni z kostki betonowej, kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi. Projekt kosztował ponad 790 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 412 tys. zł, zaś wydatki z budżetu Gminy Choroszcz to suma blisko 380 tys. zł. Droga została uroczyście otwarta w dn. 14.08.2020

* ul. Józefa Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy. Rozpoczęcie prac zaplanowano jeszcze w 2020 roku, a ich zakończenie planowane jest na połowę roku 2021. W ramach inwestycji powstanie: połączenie ulicy Piłsudskiego z drogą gminną Choroszcz – Sienkiewicze poprzez obiekt mostowy i dojazdy do tego obiektu. Nawierzchnie dojazdów zaplanowano z kostki betonowej brukowej, natomiast na obiekcie mostowym zaplanowano asfalt. Po prawej stronie zaprojektowanej trasy powstanie ciąg pieszo- rowerowy, na obiekcie mostowym obustronne chodniki o nawierzchni z żywic. Inwestycja kosztować będzie blisko 3,3 mln zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to blisko 1,65 mln zł i taka sama suma będzie pochodzić z budżetu Gminy Choroszcz.

Powrót na początek strony