Fundusze zewnętrzne

W tej części portalu Gminy Choroszcz znajdziecie Państwo informacje o inwestycjach i programach realizowanych na terenie Gminy Choroszcz z udziałem środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Ilustracja do artykułu Otwarcie wielopokoleniowej strefy_3.jpg

W Choroszczy przy ul. R. Traugutta wraz z końcem września 2019 roku powstała, łącząca pokolenia – Wielopokoleniowa Strefa Wypoczynku. To nowo zagospodarowany teren bezpiecznej rekreacji i kontemplacji: istniejąca strefa wypoczynku została wyposażona w plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną – z myślą o młodzieży i dorosłych, w stoły do gry w szachy, stoły piknikowe, a istniejące w oddaleniu miejsce kontemplacji religijnej, zostało gustownie odseparowane zielenią i odpowiednio zagospodarowane. W ten sposób w Choroszczy powstanie obszar prawdziwie łączący pokolenia.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zlokalizowane jest w zabytkowym budynku o barwnej historii. To miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, których uczestnikami są mieszkańcy Gminy Choroszcz. W realizowanej inwestycji, w ramach dofinansowania, zostaną wykonane prace w dziewięciu pomieszczeniach o łącznej powierzchni 284,1 m2, w tym pomieszczenie hali /galerii oraz dwa pomieszczenia biblioteki.

Ilustracja do artykułu FDS_miniaturka3.png

Państwowe Fundusze Celowe to kompleksowy instrument wspierający realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem PFC jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Inwestycje ze wsparciem PFC w Gminie Choroszcz:

Ilustracja do artykułu wizualizacja przedszkole.jpg

Przedszkole im. Jana Pawła II w Choroszczy zostało rozbudowane i przebudowane, zyskując dodatkowe 50 miejsc dla dzieci, a także nowy plac dla najmłodszych. Powstały 2 nowe, w pełni wyposażone sale, z węzłami sanitarnymi i magazynami. Przebudowano również hol, a cała społeczność przedszkolna zyskała potrzebne doposażenie: meble, sprzęt elektroniczny, tablicę interaktywną i inne. Teraz Przedszkole w Choroszczy to nowoczesna, atrakcyjna placówka edukacyjna.

Ilustracja do artykułu logo.png

Gmina Choroszcz realizuje projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego wyposażyła szkoły: uczniów i nauczycieli w 23 laptopy – sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Ilustracja do artykułu logo.png

Gmina Choroszcz w dniu 1 czerwca podpisała umowę o dofinansowanie i otrzymała zwrot środków za zakup 28 nowych laptopów z oprogramowaniem biurowym, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Ilustracja do artykułu Bulwary H. Sienkiewicza w Choroszczy_w budowie.jpg

Takiej inwestycji w Gminie Choroszcz jeszcze nie było! Otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, plac zabaw, skate park i jeszcze tężnia – czy to możliwe w Choroszczy? Ależ tak! Bo tak właśnie będą wyglądać zrewitalizowane bulwary przy ul. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Przestrzeń zyska nowe oblicze już w 2020 roku.

Ilustracja do artykułu Nowe boisko wielofunkcyjne_fot.M.Sokół_5.jpg

Na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy wraz z końcem sierpnia 2018 roku powstało nowe wielofunkcyjne boisko rekreacyjno-sportowe.

Ilustracja do artykułu Otwarcie placu zabaw_ul.Powstania Styczniowego_w Choroszczy_4_fot.M.Sokół.jpg

Wakacje 2018 roku to czas, w którym Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wspólnie z mieszkańcami, radnymi, ale przede wszystkim razem z dziećmi oficjalnie tworzył trzy zmodernizowane place zabaw w Choroszczy: przy al. Niepodległości, ul. Powstania Styczniowego oraz ul. J. Słowackiego.

Ilustracja do artykułu azbest.jpg

Gmina Choroszcz informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Choroszcz” w 2020 roku jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Otwarcie Szubienicy.JPG

Miejsce Pamięci Narodowej, Wzgórze Straceń – „Szubienica” zostało gruntownie zmodernizowane: uporządkowano przestrzeń wzgórza, zachowując przy tym dostojeństwo miejsca i jego historyczną funkcję: postała tablica pamiątkowa z nazwiskami powstańców, zmodernizowano kopiec, ustawiono 17 kamiennych krzyży; przystosowano wzgórze do przyjęcia większej liczby odwiedzających i gości. Choroszczańska "Szubienica" nie tylko nadal upamiętnia ważne dla gminy Choroszcz historyczne chwile i bohaterów tej ziemi, ale przede wszystkim służy współczesnym i przyszłym pokoleniom.

Ilustracja do artykułu Gm. Choroszcz_Rynek 11 Listopada_1_fot.M.Sokół.jpg

Rewitalizacja Rynku 11 Listopada przywróciła historycznej przestrzeni w Choroszczy jej pierwotną – kulturowo-społeczną funkcję. Nowoczesny, a jednak uwypuklający tradycję nowy choroszczański Rynek pełni rolę centrum życia kulturalnego oraz patriotyczno-religijnego. Wraz z jego rewitalizacją, Choroszcz zmieniła swoje oblicze. To tu odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, i to tu latem przestrzeń tętni rekreacyjnym życiem mieszkańców miasteczka. Zapraszamy na Rynek 11 Listopada w Choroszczy!

Ilustracja do artykułu _DSC9757.jpg

Plac dr. Zygmunta Brodowicza to, obok Rynku 11 Listopada, tzw. drugie centrum miasteczka, przestrzeń handlowo-usługowa. To miejsce różnorodnych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminę Choroszcz. Plac Brodowicza jest przestrzenią nową i nowoczesną, ale przyjazną społecznie: w cieniu drzew, przy ławeczkach, w otoczeniu wielokolorowych fontann, wszyscy, niezależnie od wieku, mogą efektywnie spędzić czas. Dzięki sąsiedztwa Centrum Kultury, plac tętni życiem społecznym i kulturalnym. Zapraszamy!

Ilustracja do artykułu children-at-school.jpg

Projekt oferuje społeczności SP w Złotorii szereg dodatkowych zajęć, m.in. z: matematyki, programowania, j. angielskiego, warsztatów o świecie i naturze, zajęć artystycznych, a także rozwijających kompetencje społeczne, kreatywność, innowacyjność, czy zajęcia ze sztuki, uczące wyszukiwania informacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bezpieczne poruszanie się w sieci. Z projektu skorzystali także nauczyciele szkoły, poprzez możliwość doskonalenia umiejętności i kompetencji, zwłaszcza kompetencji cyfrowych.

Ilustracja do artykułu Zaczerlany1.jpg

Świetlica wiejska w Zaczerlanach powstała jako budynek nowy. Jest to obiekt parterowy, o powierzchni 250 m2, z przestronnym zadaszonym tarasem, zapleczem sanitarnym, kuchennym, w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Może pomieścić nawet 100 osób. Jest przestrzenią, która jednoczy, w której mieszkańcy mogą się spotkać, i o którą na pewno będą dbać.

Ilustracja do artykułu 42411611095_4b5e84fdb3_c.jpg

Dzięki projektowi Przedszkole w Choroszczy zyskało 50 dodatkowych miejsc do przyjęcia dzieci, zwiększyła się oferta przedszkola o zajęcia z: akademii piłkarskiej, matematyczne, robotyki, szachów i przedsiębiorczości. Dzięki projektowi również nauczyciele mają możliwość doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych i kompetencji zawodowych w ramach zajęć na szkoleniach czy studiach podyplomowych.

water.jpg

Gmina Choroszcz realizuje projekt którego zadaniem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Porosłach, Krupnikach i Jeronikach

Kosciuki.png

Boisko do koszykówki w sołectwie Kościuki wybudowano w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – kreatywna wieś” .

barrier-g76241530b_1920.jpg

Gmina Choroszcz realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz” w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Dotychczas nieużytkowany teren działki oznaczonej numerem 50/2 w miejscowości Krupniki został przeznaczony do rewitalizacji. W ramach dofinansowania zostanie wykonana wiata, plac zabaw z dziesięcioma urządzeniami o nawierzchni z piasku oraz oświetlenie terenu. Nowopowstała infrastruktura ma służyć mieszkańcom do celów sportowo-rekreacyjnych oraz społeczno-integracyjnych. Dzięki inwestycji poprawi się jakość przestrzeni i życia mieszkańców.

woda_1.jpg

Gmina Choroszcz w miejscowościach Porosły i Łyski realizowała projekt, w wyniku którego mieszkańcy zostali wyposażeni w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną grawitacyjną, przepompownię ścieków oraz kanalizację sanitarną tłoczną.

herb1.png

Gmina Choroszcz (beneficjent Modułu 2 Programu Maluch+2021) otrzymała środki finansowe w kwocie 16 200,00 zł.

Powrót na początek strony