Projekt "Zdalna Szkoła+" w Gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz w dniu 1 czerwca podpisała umowę o dofinansowanie i otrzymała zwrot środków za zakup 28 nowych laptopów z oprogramowaniem biurowym, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Wniosek “Zdalna szkoła+” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 75 tys. zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych.

Gmina Choroszcz w dniu 1 czerwca podpisała umowę o dofinansowanie i otrzymała zwrot środków za zakup 28 nowych laptopów z oprogramowaniem biurowym, które trafiły do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Zdalna Szkoła + to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program został skierowany m.in. do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Powrót na początek strony