Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

 Rada Miejska IX kadencji_2024-2028.jpg

RADNI RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY XI KADENCJI:
(wg okręgów wyborczych)
1. Jacek Dąbrowski
2. Piotr Krajewski
3. Adam Kamieński
4. Marcin Popławski
5. Robert Zieliński
6. Dariusz Kopczewski
7. Anna Wiszniewska
8. Urszula Jaźwińska
9. Adrian Pilis
10. Beata Marlena Jeżerys
11. Łukasz Borysewicz
12. Piotr Paweł Dojlida
13. Anna Oksztulska
14. Wojciech Jan Cymbalisty
15. Dariusz Śliwonik

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY XI KADENCJI – pełnione funkcje:

Wojciech Jan Cymbalisty Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Beata Marlena Jeżerys – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Robert Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Informujemy, że:

Pan Wojciech Jan Cymbalisty – Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
lub Wiceprzewodniczący Rady: Pani Beata Marlena Jeżerys lub Pan Robert Zieliński

w sprawie skarg i wniosków
przyjmują Interesantów na dyżurach

w każdy poniedziałek w godz. 15.15-17.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy
pok. nr 12 (I piętro)

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY:

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy:
Piotr Krajewski
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Śliwonik – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Kopczewski

Adam Kamieński
Beata Marlena Jeżerys

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy:
Adam Kamieński
– Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Dariusz Kopczewski

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury Rady Miejskiej w Choroszczy:
Piotr Paweł Dojlida
– Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury

Urszula Jaźwińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Infrastruktury
Anna Wiszniewska

Beata Marlena Jeżerys
Robert Zieliński
nna Oksztulska
Adrian Pilis
Łukasz Borysewicz

4) Skład Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w Choroszczy:
Anna Wiszniewska
– Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Marcin Popławski
– Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Adam Kamieński
Jacek Dąbrowski
Piotr Krajewski
Dariusz Śliwonik
Adrian Pilis
Łukasz Borysewicz

Powrót na początek strony