Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

 Rada_XI2021.jpg

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VIII KADENCJI
(wg okręgów wyborczych)

1. Jacek Dąbrowski
2. Piotr Waczyński
3. Adam Kamieński
4. Marcin Popławski
5. Jan Czarniecki
6. Grzegorz Popko
7. Ireneusz Jabłoński
8. Robert Chańko
9. Barbara Walesiuk
10. Beata Marlena Jeżerys
11. Sylwia Barbara Wiśniewska
12. Piotr Paweł Dojlida
13. Anna Barbara Aponowicz
14. Andrzej Kościuczyk
15. Marian Kosakowski

 

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VIII KADENCJI – pełnione funkcje:

Beata Marlena Jeżerys Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Jacek Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

INFORMUJEMY: Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy lub Wiceprzewodniczący Rady: Pan Jacek Dąbrowski lub Pan Jan Czarniecki – w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w pokoju nr 19 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Waczyński
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Barbara Walesiuk

Marcin Popławski
Marian Kosakowski

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy
Anna Barbara Aponowicz
– Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Marian Kosakowski – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Adam Kamieński
Jan Czarniecki
Grzegorz Popko

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy
Adam Kamieńki
– Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Barbara Walesiuk – Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
Anna Barbara Aponowicz
Robert Chańko

Andrzej Kościuczyk
Piotr Waczyński
Jacek Dąbrowski
Piotr Paweł Dojlida
Grzegorz Popko
Jan Czarniecki
Sylwia Barbara Wiśniewska
Marian Kosakowski
Marcin Popławski

Powrót na początek strony