Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY VIII KADENCJI
(wg okręgów wyborczych)

1. Jacek Dąbrowski
2. Piotr Waczyński
3. Adam Kamieński
4.  –
5. Jan Czarniecki
6. Grzegorz Popko
7. Ireneusz Jabłoński
8. Jacek Karol Jaroszewicz
9. Barbara Walesiuk
10. Beata Marlena Jeżerys
11. Sylwia Barbara Wiśniewska
12. Piotr Paweł Dojlida
13. Anna Barbara Aponowicz
14. Andrzej Kościuczyk
15. Marian Kosakowski

 

RADA MIEJSKA W CHOROSZCZY VIII KADENCJI – pełnione funkcje:

Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy

Andrzej Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

INFORMUJEMY: Pani Beata Marlena JEŻERYS — Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy lub Pan Andrzej Kościuczyk – Wiceprzewodniczący Rady w sprawie skarg i wniosków przyjmują obywateli w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, pokój nr 15 (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, sala konferencyjna na I piętrze).

1) Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Waczyński –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Paweł Dojlida – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Barbara Walesiuk
Jacek Dąbrowski

2) Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy
Anna Barbara Aponowicz –
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Adam Kamieński – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marian Kosakowski
Jan Czarniecki
Grzegorz Popko

3) Skład Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy
Jacek Dąbrowski
– Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych

Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
Anna Barbara Aponowicz
Andrzej Kościuczyk
Piotr Waczyński
Adam Kamieński
Grzegorz Popko
Jacek Karol Jaroszewicz
Barbara Walesiuk
Sylwia Barbara Wiśniewska
Piotr Paweł Dojlida
Marian Kosakowski

Powrót na początek strony