Budowa sieci kanalizacyjnej w Porosłach, Krupnikach i Jeronikach

Gmina Choroszcz realizuje projekt którego zadaniem jest budowa kanalizacji sanitarnej w Porosłach, Krupnikach i Jeronikach

prow.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w m. Krupniki i Porosły oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki”,  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana w dniu 16.04.2021 r.

Zakończenie inwestycji: 28.10.2022 r.

 

Beneficjent: Gmina Choroszcz

Wartość całkowita inwestycji: 1 410 555,08 zł.

Przyznana pomoc w wysokości: 729 704,00 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi
w miejscowości Krupniki i Porosły oraz budowę kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi oraz pompownią ścieków z zalicznikową instalacją elektryczną w miejscowości Jeroniki - Gmina Choroszcz.

Powrót na początek strony