Boisko do koszykówki w sołectwie Kościuki

Boisko do koszykówki w sołectwie Kościuki wybudowano w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – kreatywna wieś” .

W miejscowości Kościuki na działce o nr ew. 447 powstało boisko do koszykówki o wymiarach 11.96m x 8,14m przy którym zamontowano siatkę zabezpieczającą (piłkochwyty) aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.  Boisko wyposażono również w zestaw do gry, tj. tablicę, obręcz
z siatką. Na przygotowanej podbudowie  wykonana została nawierzchnia bezpieczna.

 

Boisko do koszykówki w sołectwie Kościuki wybudowano w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – kreatywna wieś” .

Dzięki zrealizowanemu zadaniu miejscowość Kościuki będzie miała możliwość rozwoju.

Zapraszamy mieszkańców do spędzania wolnego czasu aktywnie. Efektem realizacji zadania jest miejsce do integracji mieszkańców, dzieci, młodzieży. Dzieci i młodzież zyskali również boisko do trenowania i ulepszania umiejętności gry w piłkę koszykową, dzięki czemu mają szansę na rywalizację z rówieśnikami z większych miast, gdzie dostęp do infrastruktury sportowej jest bardziej rozwinięty.

Całkowita wartość zadania: 65 265,52 zł.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego: 25 000,00 zł.

Wkład własny Gminy: 29 590,48 zł.

Powrót na początek strony