Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy

EFRLOGO.jpg

 

Lider: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Miasto Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna.

Główny cel projektu – to poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przystosowanie 13 obiektów na potrzeby społeczne.

Projekt zakłada wyremontowanie i wyposażenie 25 mieszkań będących własnością gmin, które zostaną przeznaczone na udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywających na terenie 4 gmin BOF.

Efektem projektu będzie m.in.:

Partner 1: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Białystok  poprzez dostosowanie 17 mieszkań w 9 obiektach na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Partner 2: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Choroszcz poprzez przystosowanie 2 obiektów na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (4 mieszkania).

Partner 3: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Supraśl poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).

Partner 4: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).

Okres realizacji projektu: 05.12.2022 r. - 31.12.2023 r.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 5 038 494,87 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 3 828 752,19 PLN.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – wartość projektu: 98 794,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  75 073,56 PLN

Miasto Białystok – wartość projektu: 2 400 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 823 759,99 PLN

Gmina Choroszcz – wartość projektu:  420 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 319 158,00 PLN

Gmina Supraśl – wartość projektu:  1 885 488,97 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 432 782,97 PLN

Gmina Turośń Kościelna – wartość projektu:  234 212,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 177 977,67 PLN

 

 

Powrót na początek strony