Plan zagospodarowania przestrzennego

W zakładce Informacja Przestrzenna znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące planowania przestrzennego Gminy Choroszcz. Gmina jest jedną z niewielu jednostek samorządowych w kraju, która od początku reformy samorządowej zadbała o porządek w zakresie zagospodarowania swego terytorium pod kątem rozmaitych funkcji, użytecznych zarówno dla Mieszkańców, jak i Inwestorów. Gmina Choroszcz na bieżąco aktualizuje plan, dostosowując go do zmieniających się okoliczności. Znajdziecie tu Państwo również informację o nieruchomościach i uzbrojeniu Gminy Choroszcz, a także aktualizowanych punktach adresowych.

Poniżej przestawiamy Państwu dokumenty określające strukturę przestrzenną gminy Choroszcz:

WAŻNE: W związku z powyższym, Gmina Choroszcz nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy. Na postawie ustaleń planu miejscowego, wydawane są pozwolenia na budowę oraz przyjmowane zgłoszenia, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Białymstoku (Wydział Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok).

W Gminie Choroszcz, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do okoliczności zewnętrznych. Dostępny jest w ramach Systemu Informacji Przestrzennej, dostępnego pod adresem internetowym: http://choroszcz.e-mapa.net. Wchodząc na tę e-mapę, należy wybrać zakładkę "Drzewko warstw",  natępnie hasła: "Zagospodarowanie przestrzenne" i "Plany miejscowe".

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz obowiązuje na mocy:

1. Uchwały Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27 grudnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.
2. Uchwały Nr IV/53/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 30 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 51, poz. 1079 z dnia 26 maja 2003r.)

    O przystąpieniu do sporządzania zmian planu miejscowego Gminy Choroszcz decyduje Rada Miejska w Choroszczy – w postaci uchwał. Przedstawiamy Państwu uchwały podjęte przez Radę Miejską w Choroszczy w tym zakresie.

    WAŻNE: Uchwały z lat 2004-2009 nie są już publikowane w wersji online Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego. Dzienniki w wersji drukowanej można zamówić na: https://puw.bip.gov.pl/dziennki-urzedowe-wojewodztwa-podlaskiego/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-podlaskiego.html.

    Uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego:

    Uchwały z lat 2004-2009 nie są już publikowane w wersji online Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego. Dzienniki w wersju drukowanej można zamówić: https://puw.bip.gov.pl/dziennki-urzedowe-wojewodztwa-podlaskiego/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-podlaskiego.html

    1. Uchwała Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 165, poz. 2183 z dnia 4 listopada 2004r./
    2. Uchwała Nr XIV/143/04 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 28 października 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 172, poz. 2268 z dnia 16 listopada 2004r./
    3. Uchwała Nr XIX/185/05 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 4 lipca 2005 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 185, poz. 2136 z dnia 11 sierpnia 2005r./
    4. Uchwała Nr XI/112/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 czerwca 2012 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 24 lipca 2012r. poz. 2182/
    5. Uchwała Nr XVII/175/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2553/
    6. Uchwała Nr XVII/176/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2554/
    7. Uchwała Nr XVII/177/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2555/
    8. Uchwała Nr XVII/178/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2556/
    9. Uchwała Nr XVII/179/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 czerwca 2013r. poz. 2557/
    10. Uchwała Nr XXI/200/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4477/
    11. Uchwała Nr XXI/201/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4478/
    12. Uchwała Nr XXI/202/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 13 grudnia 2013r. poz. 4479/
    13. Uchwała Nr XXVI/252/2014 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 23 października 2015r. poz. 3506/

    14. Uchwała Nr XIX/189/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 września 2016 r./Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 26 października 2016 r. poz. 3986/
    15. Uchwała Nr XXV/252/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 5 maja 2017 r. poz. 1818/

    16. Uchwała nr XXXV/342/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej  i Zastawie I)/Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2018 r. poz. 2433/
    17. Uchwała nr XXXV/343/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Sienkiewicza, Rumiankowej i 3-go Maja)/Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2018 r. poz. 2434/
    18. Uchwała nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (obręb geodezyjny Porosły)/ Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 29 listopada 2018 r. poz. 4771/
    19. Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły (rejon ulic Wierzbowej i Szumiących Traw)/ Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lipca 2019 r. poz. 3756/

    20. Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz i wsi Jeroniki/ Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lipca 2019 r. poz. 3755/

    21. Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Łyski/ Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 1 października 2019 r. poz. 4678/

    22. Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Porosły/ Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 1 października 2019 r. poz. 4677/

     23. UCHWAŁA DOTYCZĄCA ZMIANY KĄTA NACHYLENIA POŁACI DACHOWYCH: Uchwała nr XXX/297/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 10 listopada 2017 r. /Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15 listopada 2017 r. poz. 4233/. - dotyczy obszaru całej gminy.

    Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty dotyczące planu miejscowego Gminy Choroszcz:
    - Wniosek o wypis i wyrys z planu
    - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie miejscowym wraz z informacją o obszarze rewitalizacji
    - Wniosek o zmianę planu

    URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY
    Wydział Geodezji, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
    ul. Dominikańska 2
    16-070 Choroszcz 

    Pokój nr 17
    tel. 85 713 22 29

    Kierownik: Zdzisław Dorożko (zdorozko@choroszcz.pl)
    Sprawy prowadzą: Elżbieta Zalewska (ezalewska@choroszcz.pl)
    Andrzej Podgórzak (apodgorzak@choroszcz.pl)
    Roman Kuźmicki (rkuzmicki@choroszcz.pl)

     Powrót na początek strony