Sołectwa

Na terenie Gminy Choroszcz znajdują się 33 miejscowości wiejskie.

Miejscowości położone we wschodniej części gminy Choroszcz są silnie powiązane przestrzennie, infrastrukturalnie i funkcjonalnie z Białymstokiem, i są nimi: Turczyn, Klepacze, Oliszki, Sienkiewicze, Krupniki.

Wsie z północno-wschodniej części gminy, wraz z innymi położonymi wzdłuż drogi S8, a mianowicie: Kolonia Porosły, Porosły, Łyski, Jeroniki, Żółtki, Żółtki Kolonia i Babino stanowią obszar lokacji wielu przedsiębiorstw, rozwoju usług obsługi transportu i turystyki tranzytowej.

Na północ od drogi S8 usytuowane są miejscowości: Dzikie, Dzikie Kolonia, Złotoria i Złotoria Cegielnia.

Z kolei w części zachodniej i południowo-zachodniej Gminy Choroszcz znajdują się miejscowości leżące w dolinie rzeki Narew, są to: Izbiszcze, Śliwno, Rogowo Kolonia, Majątek Rogowo, Pańki, Rogówek, Rogowo, Ruszczany, Kruszewo. Część środkową i południową gminy zajmują: Konowały, Kościuki, Zaczerlany, Czaplino, Gajowniki, Mińce, Ogrodniki, Barszczewo i miasto Choroszcz.

System osadniczy gminy Choroszcz i powiązania przestrzenne oraz funkcjonalne miejscowości i obszarów gminy są wynikiem nakładania się czynników przyrodniczych i usytuowania gminy przy granicy ze stolicą regionu oraz na szlakach transportowych.

Powrót na początek strony