Seniorzy w Gminie Choroszcz

W Gminie Choroszcz w ostatnich latach w naturalny sposób wyłoniły się trzy sformalizowane organizacje, które otaczają opieką i działają na rzecz lokalnych seniorów, aktywizując srebrną społeczność Gminy Choroszcz. Są to: Rada Seniorów Gminy Choroszcz, Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy oraz Stowarzyszenie „Chcę Żyć”. W tej części portalu Gminy Choroszcz przedstawiamy krótkie charakterystyki poszczególnych organizacji senioralnych działających, a także najważniejsze elementy polityki senioralnej Gminy Choroszcz. Zapraszamy do kontaktu: urzad@choroszcz.pl, tel.: 857132219.

Ilustracja do artykułu UM_Logo1.png

Rada Seniorów Gminy Choroszcz powstała w 2017 roku. Rada I kadencji działała w latach 2017-2021. Obecnie pełni funkcje rada II kadencji. Rada Seniorów Gminy Choroszcz ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Podejmuje działania pobudzające aktywność obywatelską osób starszych, dba o integrację tego środowiska oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społeczności Gminy Choroszcz.

Ilustracja do artykułu 3655366278_87c9974c12_b.jpg

W Gminie Choroszcz w naturalny sposób wyłoniły się trzy sformalizowane organizacje, które otaczają opieką i działają na rzecz lokalnych seniorów, aktywizując srebrną społeczność Gminy Choroszcz. Oprócz Rady Seniorów Gminy Choroszcz są to Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy oraz Stowarzyszenie „Chcę Żyć”.

Ilustracja do artykułu hands-545394_1920.jpg

Z myślą o seniorach w środowisku lokalnym, Gmina Choroszcz oferuje szereg ułatwień, udogodnień oraz współorganizuje wiele działań aktywizujących srebrne pokolenia.

Ilustracja do artykułu ChoroskaKartaSeniora_naklejka.png

Od 1 stycznia 2019 roku Gmina Choroszcz wprowadziła na swoim terenie „Choroską Kartę Seniora”, która jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę.

Powrót na początek strony