Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Rada Seniorów Gminy Choroszcz powstała w 2017 roku. Rada I kadencji działała w latach 2017-2021. Obecnie pełni funkcje rada II kadencji. Rada Seniorów Gminy Choroszcz ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Podejmuje działania pobudzające aktywność obywatelską osób starszych, dba o integrację tego środowiska oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społeczności Gminy Choroszcz.

Rada Seniorów Gminy Choroszcz II kadencji została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/257/2021 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

W skład Rady Seniorów Gminy Choroszcz powołano następujące osoby:
1) Adamską Donatę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
2) Dąbrowską-Czochańską Annę – przedstawiciela organizacji pozarządowej
3) Kołodko Romualda – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
4) Kosakowską Kalatę Irenę - przedstawiciela organizacji pozarządowej
5) Krysztopik Ewę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
6) Lenczewską Teresę – przedstawiciela organizacji pozarządowej
7) Łotowską Małgorzatę – przedstawiciela mieszkańców gminy;
8) Popko Teresę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
9) Rydzewską Krystynę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
10) Sakowicz Irenę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
11) Sobolewskiego Jarosława – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
12) Świderskiego Stanisława Andrzeja – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
13) Tomaszuk Henrykę Jadwigę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
14) Wasilewską Danutę – przedstawiciela organizacji pozarządowej;
15) Werpachowskiego Marka – przedstawiciela organizacji pozarządowej.

W dniu 3 sierpnia 2021 r., podczas I Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz, wybrano władze rady II kadencji.

Owe zacne funkcje pełnią:

- Przewodniczący Rady – Stanisław Andrzej Świderski
- Wiceprzewodnicząca Rady – Irena Sakowicz
- Sekretarz Rady – Anna Dąbrowska-Czochańska

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rada podejmuje działania pobudzające aktywność obywatelską osób starszych, integrację środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Choroszcz. Rada, cele powyższe realizuje zwłaszcza poprzez:

1) opiniowanie projektów uchwał;

2) współpracę z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza osób w wieku senioralnym;

3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

4) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

5) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów.

Więcej informacji nt. Rady Seniorów Gminy Choroszcz można znaleźć TUTAJBIP

Powrót na początek strony