Rada Seniorów Gminy Choroszcz

Rada Seniorów Gminy Choroszcz powstała w 2017 roku. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rada podejmuje działania pobudzające aktywność obywatelską osób starszych, dba o integrację środowiska osób starszych oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społeczności Gminy Choroszcz.

Rada Seniorów Gminy Choroszcz została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu. 14-osobowy skład rady został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017 r.

W składzie Rady Seniorów Gminy Choroszcz znaleźli się:
1) Aponowicz Anna Barbara
2) Białowieżec Lucyna
3) Ćwikielnik Irena
4) Kosakowska-Kalata Irena
5) Liedke Barbara
6) Politańska Henryka
7) Romańczuk Jan
8) Sakowicz Irena
9) Wasilewska Danuta
10) Werpachowski Marek
11) Wdziękońska Wanda
12) Wilczyńska Dorota Walentyna
13) Wiszowata Barbara
14) Wróblewska Bożenna.

 W dn. 27.10.2017 r., podczas I Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz, wybrano władze rady. Owe zacne funkcje pełnią:

- Przewodniczący Rady – Jan Romańczuk
- Wiceprzewodnicząca Rady – Lucyna Białowieżec
- Sekretarz Rady – Anna Barbara Aponowicz

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rada podejmuje działania pobudzające aktywność obywatelską osób starszych, integrację środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Choroszcz. Rada, cele powyższe realizuje zwłaszcza poprzez:
1) opiniowanie projektów uchwał;
2) współpracę z władzami gminy przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza osób w wieku senioralnym;
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
4) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
5) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów.

 

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 27.10.2017 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 19.03.2018 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 07.09.2018 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 19.11.2018 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 07.11.2019 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 17.01.2020 r.

Protokół z Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz z dnia 15.09.2020 r.

 


Więcej informacji nt. Rady Seniorów Gminy Choroszcz można znaleźć TUTAJBIP

Powrót na początek strony