Organizacje senioralne

W Gminie Choroszcz w naturalny sposób wyłoniły się trzy sformalizowane organizacje, które otaczają opieką i działają na rzecz lokalnych seniorów, aktywizując srebrną społeczność Gminy Choroszcz. Oprócz Rady Seniorów Gminy Choroszcz są to Związek Emerytów i Rencistów Koło Nr 15 w Choroszczy oraz Stowarzyszenie „Chcę Żyć”.

Pozwólmy choroszczańskim seniorom przemówić o sobie ich własnym głosem:

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW KOŁO NR 15 W CHOROSZCZY, PREZES: IRENA SAKOWICZ

Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy istnieje od 1963 roku. Od początku działalności, zadaniem oraz celem koła było organizowanie wspólnych spotkań, wycieczek, by czas na emeryturze był ciekawie i mądrze spędzony.

Cel działalności KEiR nr 15 w Choroszczy – to integracja środowiska emerytów i rencistów, mająca na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej.

Od 2000 roku Koło jest prowadzone przez nowy Zarząd, który wytyczył nowe cele oraz nowe pomysły. Motywacja do działania to chęć życia, bycie z ludźmi, okazywanie szacunku wobec siebie i nowych, młodych pokoleń, przekazywanie mądrości i doświadczeń seniorów. Na emeryturze nie musi być smutno, umiemy cieszyć się z każdego dnia, z nowych wspólnych spotkań, wycieczek.

Początkowo Koło w Choroszczy tworzyła mała grupa. Trzeba było dużo wysiłku, by namawiać seniorów do Koła. Ale tak było na początku. Później pokazaliśmy, że na emeryturze może być ciekawie i dziś mamy pośród siebie ponad 100 osób. Czasem ktoś zrezygnuje, różne są sytuacje życiowe: choroba, śmierć, ale zaraz są nowe twarze, nowe pomysły.

Organizujemy duże, ciekawe spotkania: Dzień Kobiet, Bal Karnawałowy, Dzień Seniora, Opłatek. W naszych uroczystościach biorą udział zacni goście: Burmistrz Choroszcz, Proboszcz lokalnej Parafii, radni, dyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele innych, działających w Gminie Choroszcz stowarzyszeń. 

Organizujemy wycieczki, chodzimy na gimnastykę, czasem jeździmy na basen.

Korzystamy z warsztatów, takich jak: wiklina ekologiczna, biżuteria z filcu, biżuteria robiona szydełkiem, kursy komputerowe, kursy obsługi nowoczesnych telefonów.

Organizujemy piękne wystawy: „Pora na talenty seniora”, „Moje hobby”, „Wspomnienia Czar PRL-u”.

Uczestniczymy w różnych uroczystościach patriotycznych i religijnych.

Byliśmy statystami w filmach: amerykańskim SARA oraz polskim z łódzkiej „filmówki”.

Organizujemy akcje charytatywne: dla Hospicjum Dziecięcego, Hospicjum w Wilnie, Hospicjum dla dorosłych, podczas spotkań wigilijnych przeprowadzamy zbiórki pieniężne dla dzieci ociemniałych w Laskach.

Utrzymujemy stały kontakt z M-GOPS w Choroszczy – w zakresie przygotowania paczek żywnościowych dla osób samotnych. Czytamy książki dzieciom w Przedszkolu. Dzieci ze Szkoły Podstawowej przychodzą na nasze spotkania zawsze z przygotowaną piękną oprawą artystyczną. Uczęszczamy do Akademii Trzeciego Wieku z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – gdy przyjeżdżają do nas z kabaretem lub sztuką, my przyjmujemy ich poczęstunkiem.

Od lat Stowarzyszenie Pro-Anima organizuje nam wycieczki, basen, gimnastykę, teatr.

Nasze wycieczki są zawsze radosne, ciekawe. Wracamy z nich z radością w sercu, że znowu spędziliśmy wyjątkowy, piękny dzień. Należymy do Klubu Książki. Do naszych akcji włączają się wszyscy. Jesteśmy zintegrowani ze środowiskiem lokalnym. Nasza działalność jest zauważana, dlatego mamy sponsorów. Urząd Miejski w Choroszczy zawsze nas wspiera, otrzymujemy nieodpłatnie lokal, autokar, pomoc z M-GCKiS w Choroszczy.

Naszym celem i zadaniem jest ciągła praca, ulepszanie naszych talentów, dokształcanie się, umiejętność korzystania z życia.

Naszym zadaniem jest być człowiekiem i być z człowiekiem.

Starym nie czyni liczba lat, starym nie czynią siwe włosy, startym jest ten, kto nie korzysta z życia.

*

STOWARZYSZENIE „CHCĘ ŻYĆ” – PREZES: EULALIA RUTKOWSKA

Stowarzyszenie „Chcę Żyć” z Choroszczy powstało 8 lutego 2018 roku. Początkowo powstało jako stowarzyszenie zwykłe.

Pierwotnie Stowarzyszenie „Chcę Żyć” chciało skupiać się na działaniach głównie na rzecz osób po przebytej chorobach nowotworowych, z który związane są inne choroby przewlekłe. W efekcie okazało się, że członkowie naszego Stowarzyszenia to panie 60+, czyli seniorki.

W myśl założeń naszego Stowarzyszenia „Chcę Żyć”, każdy z nas ma apetyt na życie i chce to życie przeżyć. Można więc śmiało stwierdzić, że działamy na rzecz seniorów od momentu założenia.

Osobą, która nas zmotywowała do działań jest p. Katarzyna Wardzińska. Dzięki Niej mobilizujemy się do różnorodnych działań na rzecz innych.

W ramach realizacji szeregu projektów, zapewniłyśmy gimnastykę usprawniającą sprawność i samopoczucie naszych uczestniczek działań i członkiń stowarzyszenia oraz zainteresowanych osób. Gimnastyka była prowadzona przez fizjoterapeutkę.

Ponadto organizowałyśmy różnorodne warsztaty zajęciowe (wykonywanie pisanek, kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, które powędrowały do podopiecznych mieszkań chronionych prowadzonych przez WWPZ MOPS w Łodzi, obrazów twarzy kobiet z suszonych roślin). Uczestniczyłyśmy w wycieczce do Brukseli; włączyłyśmy się w akcję charytatywną pn. „Listy do Świętego Mikołaja od dzieci z Ukrainy”, polegającą na zbiórce paczek dla dzieci z Ukrainy. Nasza akcja to nie tylko wyjazd na Ukrainę i bezpośrednie dostarczenie prezentów potrzebującym dzieciom i całym rodzinom, ale wieść o niej trafiła do lokalnych oraz ogólnopolskich mediów: gościłyśmy w programie TVP3 Białystok „Poranek w Obiektywie”, a także w programie „Cos dla Ciebie” Telewizji Polskiej.

Ponadto uczestniczyłyśmy w zorganizowaniu 3. edycji konferencji „Kobiety Mówią” w Choroszczy.

Oprócz tego zorganizowałyśmy dwie wycieczki połączone z warsztatami, wyjście do kina, udział w spektaklu teatralnym. Wszystkie działania miałaby na celu uaktywnienie naszych seniorek. I to udało się!

Działania nasze spotkały się z dużym poparciem w naszym środowisku. Dużą pomoc i wsparcie otrzymujemy ze strony lokalnych władz – głównie Pana Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego. Panie: Izabela Oniszczuk, Urszula Glińska i Małgorzata Kiryluk z Urzędu Miejskiego w Choroszczy współpracują z nami cały czas, udzielając wsparcia w wielu działaniach.

Pani Kasia Wardzińska jest naszą „opiekunką” i doradczynią. Dzięki Niej nauczyłyśmy się jak korzystać z najnowszych osiągnięć technologii, w tym przede wszystkim ze smartfonów. W listopadzie 2019 roku rozpoczęłyśmy cykl „Wycieczek wirtualnych”; odbyłyśmy już podróż do Turcji i Peru, przed nami „zwiedzanie” Brazylii, Gruzji, Islandii.

Iza Dąbrowska – to nasza instruktorka terapii zajęciowej, która prowadzi z nami warsztaty terapii manualnej. Cieszymy się ze współpracy z Dyrekcją i pracownikami Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy.

Jedyną przeszkodą w naszej dotychczasowej działalności był kłopot z lokum. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy, co prawda, użyczyła nam pomieszczenia na nasze potrzeby, ale jego stan okazał się nie tylko niedostateczny, ale wręcz niebezpieczny, niedający się do użytkowania, zwłaszcza przez osoby po przebytych doświadczeniach nowotworowych. Ponieważ nie wyrażono zgody na przeprowadzenie nawet najmniejszych prac remontowych w lokalu, zrezygnowałyśmy ze współpracy z tą instytucją. Dzięki współpracy z Gminą Choroszcz, udało nam się użytkować pomieszczenie wspólnie z inną organizacją pozarządową, w choroszczańskim Centrum Kultury.

Seniorzy bardzo chętnie biorą udział we wszystkich uroczystościach i inicjatywach lokalnych, a także regionalnych.

Nasze działania rozszerzamy powoli, ponieważ nie mamy zasobów finansowych; musimy szukać sponsorów czy projektów. Myślę, że wyrażę opinię większości seniorów: trudne warunki lokalowe znacząco ograniczają nasze działania.

Główne instytucje, z którymi współpracujemy, to Gmina Choroszcz (Urząd Miejski w Choroszczy), Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury oraz nasze choroszczańskie Centrum Kultury i Sportu.

Naszym marzeniem jest zorganizowanie w Choroszczy kawiarenki, Klubu Seniora, gdzie w różnych porach Seniorzy mogliby wejść, posiedzieć, porozmawiać, wypić herbatkę czy kawę; czasami obejrzeć telewizję.

Staramy się włączyć młodsze osoby do naszych działań. Szukamy chętnych osób do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony