Aktualności, dokumenty, linki

Z myślą o seniorach w środowisku lokalnym, Gmina Choroszcz oferuje szereg ułatwień, udogodnień oraz współorganizuje wiele działań aktywizujących srebrne pokolenia.

Poniżej przedstawiamy najwazniejsze działania:

-  06.02.2019 – Gmina Choroszcz wraz z Komendą Miejską Policji w Białymstoku, Państwową Strażą Pożarną, a także Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, w trosce o bezpieczeństwo seniorów, zorganizowała spotkanie szkoleniowe, podczas którego eksperci radzili i pokazywali seniorom jak skutecznie ustrzec się przestępstw dokonywanych na osobach starszych (np. oszustwa „na wnuczka”, „policjanta”, jak się ustrzec przed nieuczciwymi sprzedawcami, w tym sprzedażą bezpośrednią, niechcianymi pożyczkami, niechcianymi usług telekomunikacyjnych i innych);

- 12.02.2019 –  wspólnie z firmą Orange, Gmina Choroszcz współorganizowała spotkanie szkoleniowe na rzecz choroszczańskich seniorów w zakresie skutecznego, bezpiecznego i użytecznego korzystania z dóbr współczesnej cywilizacji: smartfonów, notebooków i laptopów;

- w czerwcu 2019 roku uruchomiła wielopokoleniową strefę wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy, z której mogą korzystać w jednym czasie zarówno starsze, jak i młodsze pokolenia;

- Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oferuje seniorom zajęcia ruchowe, a także rozwijające kompetencje i umiejętności, a poprzez współorganizację z Gminą Choroszcz szeregu rocznic i uroczystości o charakterze historycznym, włącza seniorów w aktywne uczestnictwo w kulturze w Gminie Choroszcz;

Ponadto Gmina Choroszcz wspiera seniorów w organizacji wszelkiego rodzaju działań aktywizujących ich działalność: letnich wyjazdów, udziału w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach; rokrocznie współorganizuje ze stowarzyszeniami Dzień Seniora, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, Wieczór Pieśni Patriotycznych z okazji rocznic Święta Niepodległości: „Śpiewać Każdy Może”; proponuje także programy dotacyjne skierowane do choroszczańskich organizacji senioralnych.

Poniżej przedstawiamy przydatne linki do portali i organizacji senioralnych działających w Polsce i regionie:

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony